Ara
Kapat
tr
Yatırımcı
Ana Sözleşme

Şirket İlk Ana Sözleşmesinin yayını :

T.Ticaret Sicili Gazetesi
Tarihi No.su
10.11.1965 2603

Ana Sözleşme ve değişiklikleri için tıklayınız.

Genel Kurul

Genel Kurul Toplantı Setleri


12 Kasım 2021 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
 
26 Haziran 2020 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
30 Mart 2020 Tarihli Genel Kurul  Toplantısı
 
13 Haziran 2019 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
 
21 Mart 2019 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
21 Mart 2018 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
22 Mart 2017 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
22 Mart 2016 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
16 Haziran 2015 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
21 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
30 Eylül 2013 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
25 Mart 2013 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
30 Mayıs  2012 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
26 Mart 2012 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
24 Mart 2011 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
18 Mart 2010 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
19 Mart 2009 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
20 Mart 2008 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
26 Mart 2007 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
17 Nisan 2006 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
24 Haziran  2005 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
24 Mart  2005 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
13 Nisan 2004  Tarihli Genel Kurul Toplantısı
18 Mart 2003 Tarihli Genel Kurul Toplantısı
Genel Kurul İç Yönergesi
  •  
 
Komiteler

Denetim Komitesi

Denetimden Sorumlu Komite

Yönetim Kurulu’nun 22 Haziran 2012 tarih ve 688 sayılı kararı ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümler kapsamında Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur.
      
Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri
      
Fatma Füsün Akkal Bozok    :    Başkan 
M.Bilge Bahar                         :    Üye


Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi
 

Yönetim Kurulu’nun  22 Haziran 2012 tarih ve 688 sayılı kararı ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümler kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi´nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde sürdürülmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi’ne Sayın Pol Zazadze’nin Başkan, Sayın Hady Nassif, Sayın Robert Theodoor Gijsbert Etman ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı bulunan Şirket Genel Müdür Yardımcısı Sayın Doruk Özcan’ın üye olarak seçilmelerine karar verildi.

Kurumsal Yönetim Komitesi  Üyeleri

Riskin Erken Saptanması Komitesi
 

M.Bilge Bahar Başkan
Robert Etman Üye
Hady Nassif  Üye
Doruk Özcan  Üye

Çalışma Esasları
 

Riskin Erken Tespiti Komitesi
 

Yönetim Kurulu’nun 3 Nisan 2013 tarih ve 705 sayılı kararı ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümler kapsamında Riskin Erken Tespiti Komitesi kurulmuştur.

Riskin Erken Tespiti Komitesi Üyeleri

Fatma Fusün Akkal Bozok   Başkan
Robert Etman      Üye
Hady Nassif    Üye

Çalışma Esasları

Politikalar

Bilgilendirme Politikası

Kar Dağıtım Politikası

Etik İlke ve Kurallar

Şirketin Kendi Paylarını Geri Alımına İlişkin Politikası

Bağış ve Yardım Politikası

Çalışanların Ücretlendirme ve Tazminat Politikası

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikaları

İnsan Kaynakları Politikası

Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücretlendirme Politikası

Operasyonel ve Finansal Veriler

Yıllık Faaliyet Raporları

 

Finansal Raporlar

 

Operasyonel Veriler

30 Haziran 2015 itibarı ile Operasyonel Veriler
30 Eylül 2014 itibari ile Operasyonel Veriler

 

Dönemsel Faaliyet Raporları

2019 İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu (30.06.2019)
2019 Üç Aylık Faaliyet Raporu (29.04.2019)
2017 Üç Aylık Faaliyet Raporu (28.04.2017)
2016 Üçüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu (27.10.2016)
2016 İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu (08.08.2016)
2016 Üç Aylık Faaliyet Raporu (26.04.2016)
2015 Oniki Aylık Faaliyet Raporu
2015 Dokuz Aylık Faaliyet Raporu (28/10/2015)
2015 Altı Aylık Faaliyet Raporu
2015 Üç Aylık Faaliyet Raporu

Özel Durum Açıklamaları

2020
Ortaklıktan  Çikarma Hakkının  Kullanılması Açıklaması
30 Mart 2020 Tarihli Genel Kurul İptal  Açıklaması 
Yönetim Kurulu Üyesi Değişikliği  (26.02.2020)

2019
İzocam Degerleme Raporu Özel Durum Açıklaması 
Borsa Kotundan Çikmaya Iliskin Bildirim (19.06.2019)
Olağanüstü Genel Kurul İptal  Davası
Özel Durum Açıklaması  (14.05.2019)
Yönetim Kurulu Üyesi Değişikliği  (13.05.2019)
Yönetici Atama Açıklaması  (02.09.2019)

2017
Yönetici Sorumluluk Sigortası (05.04.2017)
2016 YılıKarinin Kullanım  Şekli (23.03.2017)
Şirket  Üst Düzey Yönetici Ayrılması  (03.04.2017)
Şirket  Merkezi Adres Değişikliği  (27.03.2017)
Şirket  Üst Yönetiminde Değişiklik  (23.03.2017)
Genel Kurul Sonuçları (22.03.2017)
Kar Payi Dağıtım İşlemleri (28.02.2017)
52. Olagan Genel Kurul İlanı (27.02.2017)

2016
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme (31.10.2016)
Yönetim Kurulu Üye Değişikliği  (21.06.2016)
Genel Kurul Tescili (19.04.2016)
Yönetici Sorumluluk Sigortası (05.04.2016)
Komite Üyelerinin Belirlenmesi (24.03.2016)
Genel Kurul Sonuçları (22.03.2016)
Kar Dağıtım Tarihi (22.03.2016)
Genel Kurul Toplantı Açıklaması  (23.02.2016)
İlişkili Taraflar Kararı (23.02.2016)
Denetçi Seçimi (23.02.2016)
Kar Dağıtım (22.02.2016)
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi (15.02.2016)

2015
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme (29.12.2015)
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu (16.06.2015)
ÖDA - Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (08.05.2015)
Komite Üyelerinin Belirlenmesi (24.04.2015)
Esas Sözleşme Değişikliği  Bakanlık Onayı (15.04.2015)
Yönetici Sorumluluk Sigortası (02.04.2015)
Genel Kurul Tescili (30.03.2015)
Esas Sözleşme SPK Onayı (30.03.2015)
Genel Kurul Toplantı sonucu (23.03.2013)
ODA Kar Dağıtım Politikasi (23.03.2015)
Denetçi Seçimi (18.02.2015)
Genel Kurul Toplantı Açıklaması  (17.02.2015)
Esas Sözleşme Değişikliği  (17.02.2015)
Bilgilendirme Politikasi Hakk. (17/02/2015)
İlişkili Taraflar (16.02.2015)
Kar Dağıtım Teklifi (10.02.2015)

2014
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme (30.12.2014)
Üst Yönetim Değişikliği  (26.12.2014)
Yatirimci Iliskileri Birimi (25.12.2014)
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Kuruluşu (30.10.2014)
Tarsus Tesisi (15.08.2014)
Yönetim Kurulu ve Komiteler görev dagilimi (14.04.2014)
Gayrimenkul Kazancinin Kullanım  Esaslari (03.04.2014)
Teknik Gen. Müd. Yard. Atamasi (01.04.2014)
Genel Kurul Kararları Tescili (31.03.2014)
Kar Payı Dağıtımı
21 Mart 2014 Tarihli Genel Kurul Toplantı Sonuçları (24.03.2014)
Genel Kurul Toplantısı (18.02.2014)
Yönetim Kurulunun Kar Dağıtım Önerisi (18.02.2014)
Bağımıiz Denetçi Seçimi (18.02.2014)
Gayrimenkul Satışı (16/01/2014)

2013
Yönetim Kurulu üye değişikliği (25/11/2013)
Şirket Merkezinin taşınması(30 Ekim 2013)
30 Eylül 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonuçları
30 Eylül 2013 tarihli Olağanüstü Genel Kurul açıklaması (27 Ağustos 2013)
Gayrimenkul potansiyel alıcı ile görüşmeler (22.08.2013-yönlendirilmiş mesaj)
Tekiz Tesisinin taşınması (07.06.2013-yönlendirilmiş mesaj)
25 Mart 2013 tarihli Genel Kurul Toplantı Sonuçları (25.03.2013-Yönlendirilmiş mesaj)
Kar Payı Dağıtım Tarihi (25.03.2013-Yönlendirilmiş Mesaj)
Bağımsız Denetçi Seçimi (Yönlendirilmiş mesaj- 26.02.2013)
2012 yılı kar dağıtımı kararı (20 Şubat 2013 Yönlendirilmiş mesaj )
Genel Kurul çağrısı (20 Şubat 2013 Yönlendirilmiş mesaj)
Kayıtlı Sermaye Tavanı SPK Başvurusu (20.Şubat 2013 - Yönlendirilmiş mesaj)
Kayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatılması kararı (18.Şubat 2013 - Yönlendirilmiş mesaj)
Geçici Vergi Beyanı (12.Şubat 2013 - Yönlendirilmiş mesaj)
Gayrimenkul pazarlama sözleşmesi Özel Durum Açıklaması (11.Şubat 2013 - Yönlendirilmiş mesaj)
Ana Sözleşme değişikliklerine ilişkin Özel Durum Açıklaması (21.Ocak 2013 - Yönlendirilmiş mesaj)

2012
Özel Durum Açıklaması (27.09.2012)
Özel Durum Açıklaması (22.06.2012)
Özel Durum Açıklaması (30.05.2012)
Özel Durum Açıklaması (27.04.2012)
Özel Durum Açıklaması (19.04.2012)
Özel Durum Açıklaması (26.03.2012)
Özel Durum Açıklaması (24.02.2012)
Özel Durum Açıklaması (21.02.2012)
Özel Durum Açıklaması (15.02.2012)
Özel Durum Açıklaması (07.02.2012)
Özel Durum Açıklaması (11.01.2012)

2011
Özel Durum Açıklaması (27.10.2011)
Özel Durum Açıklaması (04.10.2011)
Özel Durum Açıklaması (17.06.2011)
Özel Durum Açıklaması (24.03.2011)
Özel Durum Açıklaması (24.03.2011)
Özel Durum Açıklaması (22.02.2011)
Özel Durum Açıklaması (21.02.2011)
Özel Durum Açıklaması (31.01.2011)
Özel Durum Açıklaması (25.01.2011)
Özel Durum Açıklaması (07.01.2011)

2010
Özel Durum Açıklaması (16.08.2010)
Özel Durum Açıklaması (11.08.2010)
Özel Durum Açıklaması (01.06.2010)
Özel Durum Açıklaması (18.03.2010)
Özel Durum Açıklaması (18.03.2010)
Özel Durum Açıklaması (01.03 .2010)
Özel Durum Açıklama Formu (12.02.2010)
Özel Durum Açıklama Formu (09.02.2010)

2009
Özel Durum Açıklaması (22.10.2009)
Özel Durum Açıklaması (03.07.2009)
Özel Durum Açıklaması (03.03.2009)
Özel Durum Açıklaması (18.02.2009)
Özel Durum Açıklaması (19.03.2009)

2008
Özel Durum Açıklaması (04.01.2008)
Özel Durum Açıklaması (13.11.2008)
Özel Durum Açıklaması (14.02.2008)
Özel Durum Açıklaması (14.05.2008)
Özel Durum Açıklaması (20.03.2008)
Özel Durum Açıklaması (23.05.2008)
Özel Durum Açıklaması (26.05.2008)
Özel Durum Açıklaması (28.02.2008)

Özel Durum Açıklamaları www.kap.gov.tr adresinden takip edilebilir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporları

Geçmiş yıllara ait raporlara ilgili yılın Faaliyet Raporları´ndan ulaşabilirsiniz.

Şirkete Yatırım

Hisse Bilgisi

Şirket Adı                    :    İzocam Ticaret ve Sanayi AŞ.
Dahil Oldugu Borsa    :    Borsa Istanbul  (BIST)
BIST Kodu                  :    IZOCM


Sermaye Artırımları


ŞİRKET SERMAYESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER


   

  Ticaret Sicil Gazetesi
  Tarihi No.su
Sermaye Tezyidi (TL 24.534.143,35.-‘na) 04.07.2005 6338
- Sermaye Tezyidi (TL 21.000.000.000.000.-‘na) 16.06.2003 5820
- Sermaye Tezyidi (TL 12.000.000.000.000.-‘na) 14.04.2003 5777
- Sermaye Tezyidi (TL 9.000.000.000.000.-‘na) 01.06.2002 5538
- Sermaye Tezyidi (TL 6.000.000.000.000.-‘na) 13.06.2001 5316
- Sermaye Tezyidi (TL 4.500.000.000.000.-‘na) 16.05.2000 5046
- Sermaye Tezyidi (TL 3.000.000.000.000.-‘na) 22.04.1999 4776
- Sermaye Tezyidi (TL 1.800.000.000.000.-‘na) 27.04.1998 4527
- Sermaye Tezyidi (TL 900.000.000.000.-‘na) 06.05.1997 4283
- Sermaye Tezyidi (TL 450.000.000.000.-‘na) 27.06.1996 4068
- Sermaye Tezyidi (TL 300.000.000.000.-‘na) 22.06.1995 3812
- Sermaye Tezyidi (TL 175.000.000.000.-‘na) 11.07.1994 3570
- Sermaye Tezyidi (TL 105.000.000.000.-‘na) 20.07.1993 3323
- Sermaye Tezyidi (TL 60.000.000.000.-‘na) 10.08.1992 3088
- Sermaye Tezyidi (TL 30.000.000.000.-‘na) 28.08.1991 2848
- Sermaye Tezyidi (TL 18.000.000.000.-‘na) 06.12.1990 2667
- Sermaye Tezyidi (TL 9.000.000.000.-‘na) 10.08.1989 2333
- Sermaye Tezyidi (TL 3.000.000.000.-‘na) 05.06.1987 1780

 

Temettü Dağıtımları

 

 

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TEMETTÜ DAĞITIMI
     
  Dağıtılan Temettü Temettü Dağıtım Tarihi
2016 yılına ilişkin dağıtılan temettü 0,00% 22.03.2017
2015 yılına ilişkin dağıtılan temettü 52,57% 28.03.2016
2014 yılına ilişkin dağıtılan temettü 241,96% 26.03.2015
2013 yılına ilişkin dağıtılan temettü 123,14% 27.03.2014
2012 yılına ilişkin dağıtılan temettü 108,01% 27.03.2013
2011 yılına ilişkin dağıtılan temettü 122,28% 25.03.2012
2010 yılına ilişkin dağıtılan temettü 116,95% 25.03.2011
2009 yılına ilişkin dağıtılan temettü 114,03% 25.03.2010
2008 yılına ilişkin dağıtılan temettü 158,96% 25.03.2009
2007 yılına ilişkin dağıtılan temettü 232,33% 25.03.2008
2006 yılına ilişkin dağıtılan temettü 183,41% 28.03.2007
2005 yılına ilişkin dağıtılan temettü 45% 28.04.2006
2004 yılına ilişkin dağıtılan temettü 35% 25.04.2005
2003 yılına ilişkin dağıtılan temettü 20% 20.05.2004
2002 yılına ilişkin dağıtılan temettü 25% 21.04.2003
2001 yılına ilişkin dağıtılan temettü 33,33% 31.05.2002
2000 yılına ilişkin dağıtılan temettü 40% 31.05.2001
1999 yılına ilişkin dağıtılan temettü 25% 26.05.2000
1998 yılına ilişkin dağıtılan temettü 30% 31.05.1999
1997 yılına ilişkin dağıtılan temettü 33% 25.05.1998
1996 yılına ilişkin dağıtılan temettü 20% 20.05.1997
1995 yılına ilişkin dağıtılan temettü 20% 27.05.1996
1994 yılına ilişkin dağıtılan temettü 28,57% 22.05.1995
1993 yılına ilişkin dağıtılan temettü 75% 29.04.1994
1992 yılına ilişkin dağıtılan temettü 75% 05.05.1993
1991 yılına ilişkin dağıtılan temettü 87,50% 25.05.1992
1990 yılına ilişkin dağıtılan temettü 82,50% 23.05.1991
1989 yılına ilişkin dağıtılan temettü 85% 21.05.1990
1988 yılına ilişkin dağıtılan temettü 120% 22.05.1989
1987 yılına ilişkin dağıtılan temettü 35% 27.04.1988

Yatırımcı Takvimi
 

2015

10.02.2015
2014 yılı 12 aylık Finansal Sonuçların Açıklanması
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/sirket-haberleri.aspx

17.02.2015
Genel Kurul Toplantı  Çağrısı
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/sirket-haberleri.aspx

23.03.2015
Genel Kurul Toplantısı
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=424851

26.03.2015
Nakit Kar Payı Dağıtımı
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/sirket-haberleri.aspx

2014

16.02.2014
Maddi Duran Varlık (Ümraniye Arsası) Satışı
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=332740

17.02.2014
2013 yılı finansal sonuçlarının açıklanması
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=337322

18.02.2014
Genel Kurul Toplantı Çagrısı
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=337551

21.03.2014
Genel Kurul Toplantısı
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=347059

27.03.2014
Nakit Kar Payı Dağıtımı
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=348119

03.04.2014
Maddi Duran Varlık Satiş Kazancının Değerlendirilmesi
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=350086

29.04.2014
2014 yılı 1.çeyrek Finansal Sonuçlarının açıklanması
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=355065

08.08.2014
2013 yılı 2.çeyrek Finansal Sonuçlarının Açıklanması
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=376178

27.10.2014
2014 yılı 3.çeyrek Finansal Sonuçlarının Açıklanması
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=390285

30.10.2014
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=390767

2013

21.01.2013
Ana sözleşme değisikliği hakkında Yönetim Kurulu kararının alınması
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=257022

18.02.2013
Kayıtlı  Sermaye Tavanını süresinin uzatılması için Yönetim Kurulu Kararı.
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=260894

20.02.2013
Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=261341

20.02.2013
2012 yılı finansal sonuçlarının açıklanması
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=261369

25.03.2013
Genel Kurul Toplantısı
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=268923

27.03.2013
Nakit kar payı dağıtımı
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=269313

02.05.2013
2013 yılı 1. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanması
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=277467

07.08.2013
2013 yili 2. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanması
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=302759

27.08.2013
Olağanüstü Genel Kurul Kararı
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=307280

30.09.2013
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=311931

30.10.2013
2013 yılı 3. çeyrek finansal sonuçlarının açıklanması
http://www.kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirim-detayi.aspx?id=316852

Yatırımcı İlişkileri İletişim Bilgileri

Bölüm Yöneticisi     :    Doruk Özcan     :    ozcan@izocam.com.tr
Bölüm Çalısanı        :    Öner Torun        :    torun@izocam.com.tr
Telefon                    :    0216 440 40 50
Faks                        :    0216 440 40 75