İzocam’dan Dünya Tasarruf Günü’nde Enerji Tasarrufu Çağrısı

BASIN BÜLTENLERİ
06
HAZ
İzocam Dünya Şehircilik Günü’nde enerji verimli şehirlere olan ihtiyacı vurguluyor
Yalıtım hakkında ilgi çekici konular, ropörtajlar ve haberler İzocam basın Bültenlerinde. Okumak için tıklayınız...
İZOCAM DİYALOG
12
AGU
Nisan Mayıs Haziran 2016
İzocam'ın sunduğu yeniliklerden, katıldığımız fuarlardan ve diğer gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız...
MEDYA
09
MAY
Videolar
Reklam kampanyalarımızı, televizyonda konuk olduğumuz programları izlemek, radyo spotlarımızı dinlemek ve sosyal medyadaki viral videolarımıza ulaşmak için tıklayınız
BASIN ODASI » BASIN BÜLTENİ
» BASIN BÜLTENİ

İzocam’dan Dünya Tasarruf Günü’nde Enerji Tasarrufu Çağrısı

Her yıl 31 Ekim’de kutlanan Dünya Tasarruf Günü, enerjinin fazlaca sarf edildiği çağımızda daha büyük önem taşıyor. Kurulduğu günden bu yana 110 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağlayan ve 650 milyon ton CO’in salımını önleyen İzocam, tasarrufunun artırılması için yalıtımın önemini vurguluyor.


1924 yılından bu yana her yıl 31 Ekim günü Dünya Tasarruf günü olarak kabul ediliyor. Enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılması amacıyla çeşitli etkinliklerin de düzenlendiği Dünya Tasarruf Günü’nde yalıtım öncelikli konular arasında yer alıyor.

Enerji ihtiyacının yaklaşık olarak yüzde 80’ini dışarıdan sağlayan ülkemiz için enerji tasarrufu, mutlaka dikkate alınması gereken bir unsur olarak dikkat çekiyor. Kurulduğu günden bu yana 200 milyon ton petrole eşdeğer enerji tasarrufunun gerçekleşmesine katkıda bulunan İzocam, etkin bir enerji tasarrufunun yalıtım ile mümkün olacağını vurguluyor. Ürettiği tüm yalıtım ürünleriyle 650 milyon ton CO₂’in atmosfere salımını önleyen ve ülke ekonomisine 110 milyar dolarlık tasarruf sağlayan İzocam, yalıtım sayesinde ev ve ülke bütçesine önemli meblağlarda katkı sağlanacağının altını çiziyor.


Enerji tasarrufuna yönelik çıkarılan yönetmelikler aksaksız uygulanmalı!


Türkiye’de enerjinin yüzde 35’i konutlarda tüketiliyor. Yaklaşık 22 milyon konutun yalnızca yüzde 25’inin iyimser tahminle TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kurallarına uygun tasarlandığı öngörüldüğünde, binalarda ısı yalıtımının ne kadar önemli olduğu göze çarpıyor. 1 Ocak 2011’den itibaren yürürlüğe giren ve enerji tasarrufuna yönelik son derece yararlı maddeler içeren Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği tasarruf için çağrıda bulunan bir nitelik taşıyor. BEP yönetmeliği, yeni inşa edilecek binalarda yalıtımı zorunlu kılıyor ve yalıtımın öneminin anlaşılmasına yardımcı oluyor. Ülkemizde bugüne kadar sadece ısıtma enerjisini sınırlandırmaya yönelik çıkan yönetmeliklerin ardından, BEP ile birlikte ilk kez ısıtma enerjisinin yanı sıra soğutma ve aydınlatma enerjileri ile sıcak su kullanımının bir arada düşünüldüğü bütünleşik çözümlerle enerji verimliliği hedefleniyor.


Onuncu Kalkınma Planı, Program ve Eylem Planları, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gibi yasal mevzuatlar tüm detaylarıyla aksaksız biçimde uygulanması büyük önem arz ediyor.


Bunun yanı sıra dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise yalıtımın doğru bir şekilde uygulanıyor olması… Yalıtımın kalınlığı, doğru malzeme seçimi, doğru detayla yaptırılması ve sertifika sahibi, eğitim almış ustalar tarafından yapılması gibi hususlar “doğru yalıtımın” olmazsa olmazları arasında yer alıyor.


Multikonfor Binalar ile %90 enerji tasarrufu


Toplumların bilinçlenmesi ve artan duyarlılıkla birlikte Multi Konfor Binalara ilgi ve talep de artıyor. Pasif ev kavramından türemiş ve biyoiklimsel tasarımı hedefleyen, sürdürülebilir, ekolojik, ekonomik ve sosyal etmenleri göz önünde bulunduran Multikonfor Binalar, yüksek enerji tasarrufuyla birlikte azami ısıl konforu sunuyor.


Etkin olmayan, eski, konforsuz teknolojilerin yerine yüksek etkinlikte, yeni, konforlu teknoloji içeren, enerji ihtiyacını ve kullanımını en aza indirgeyen Multikonfor Binalar, yüzde 90 enerji tasarrufu sağlıyor. Bunun yanı sıra akustik konfor ve yangın güvenliği de içeren Multikonfor Binalar özellikle etkin ısı yalıtımı sayesinde hem ev hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Minimum seviyede enerji harcayan binalar ayrıca çevre dostu özelliği ile öne çıkıyor. Sistemindeki maliyeti artırmadan “daha kalın” yalıtım ile tasarrufun orantılı bir şekilde artırılması sağlanıyor. Uygulanan kalın yalıtım ısı kayıp ve kazançlarını engelleyerek yakıt tüketimini ve salımları azaltıyor.

 
Bilgi için:
Seher Saygın / Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı / seher.saygin@essance-istanbul.com
212 282 40 85 (Dahili: 12) / 0 530 384 62 74
Zeynep Yiğit / Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı / zeynep.yigit@essance-istanbul.com
212 282 40 85 (Dahili: 23) / 0 530 384 62 79

İzocam’dan Dünya Tasarruf Günü’nde Enerji Tasarrufu Çağrısı