Ara
Kapat

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Sürdürülebilir yarınlar için çalışıyoruz.

Kaynakların verimli kullanılması, iklim değişikliği ve sürdürülebilir yapıların inşası gibi, enerji tasarrufu, çevreyi koruma, yaşam kalitesini iyileştirme ve sosyal sorumluluk motivasyonu ile çalışıyoruz.

Bugün yaşam alanları harcanan enerjinin %40’ından ve sanayileşmiş ülkelerde sera gazı emisyonlarının %38’inden sorumlu durumdadır. Bu rakamlar sürdürülebilirliğin neden bu kadar önemli olduğunun somut bir kanıtıdır. İzocam bu yüzden doğru yalıtımla binaların çevre üzerindeki olumsuz etkisini azaltmayı hedefler. 

Yıllardır yalıtımın sürdürülebilirliğe katkısını kamuoyuna anlatmak ve toplumu bilinçlendirmek için çabalayan bir firma olarak, 55 yıldır yalıtım sektöründe faaliyet gösteren İzocam için “sürdürülebilirlik” en önemli gündem maddesidir.  Çünkü doğru uygulamalarla yapılan yalıtım sayesinde enerji giderlerini, karbon salımlarını önemli ölçüde azaltarak hem enerji giderlerini azaltmak hem de doğayı korumak mümkün... Bu nedenle, sürdürülebilirlik politikaları ile odağındaki enerji ve çevre konularına hizmet eden ürünler geliştirmek İzocam’ın en önemli görevleri arasında yer alıyor. Ürünlerimizin içermesi gereken özellikler arasında önceliğimiz çevre dostu olması…İzocam mineral yünler; taşyünü ve camyünü için sadece bio ürün kategorsine verilen EUCEB sertifikasına sahiptir.  Ayrıca camyünü çatı şilteleri AB ülkesinin ulusal emisyon limitlerine uygunluk belgesi olan Eurofins Gold sertifikasına da sahiptir. İzocam, ayrıca bu ürünlerin üretiminde kullanılan geri dönüştürülmüş malzemeler sayesinde ISO 14021’e uygun bildirimleri düzenleyebiliyor ve binaların LEED - BREAM gibi yeşil bina sertifikası almalarına da katkı sağlıyor.

 

Ürünlerimizin yanı sıra bu alandaki sertifikasyonlara da önem veriyoruz. 1996 yılından itibaren sahip olduğumuz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, 1999 yılından itibaren sahip olduğumuz ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, 2001 yılından itibaren önce OHSAS 18001, daha sonra 2021 yılından itibaren ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ve 2019 yılından itibaren sahip olunan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ile birlikte yönetim sistemi gereksinimlerini, tüm tesislerimiz ve merkezi süreçlerimizde uygulamaktayız. ISO 14001 ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımı ifade ederken, ISO 45001 iş yerinde oluşabilecek tüm detaylı risk potansiyellerini, yangın, iş kazası, meslek hastalıkları gibi tüm iş risklerini önceden tahmin ve detaylı incelemelerle tespit ederek, olası risk ve kaza durumunda yapılması gerekenleri öncelikle hiç olmaması yönüyle ele alınmasını, engellenmesini ve/veya riske hazır olunmasını sağlayan standardı ifade etmektedir.