İzocam Dünya Konut Günü’nde Kentsel Dönüşüme Dikkat Çekiyor

BASIN BÜLTENLERİ
06
HAZ
İzocam Dünya Şehircilik Günü’nde enerji verimli şehirlere olan ihtiyacı vurguluyor
Yalıtım hakkında ilgi çekici konular, ropörtajlar ve haberler İzocam basın Bültenlerinde. Okumak için tıklayınız...
İZOCAM DİYALOG
12
AGU
Nisan Mayıs Haziran 2016
İzocam'ın sunduğu yeniliklerden, katıldığımız fuarlardan ve diğer gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız...
MEDYA
09
MAY
Videolar
Reklam kampanyalarımızı, televizyonda konuk olduğumuz programları izlemek, radyo spotlarımızı dinlemek ve sosyal medyadaki viral videolarımıza ulaşmak için tıklayınız
BASIN ODASI » BASIN BÜLTENİ
» BASIN BÜLTENİ

İzocam Dünya Konut Günü’nde Kentsel Dönüşüme Dikkat Çekiyor

İnsan yerleşiminin daha iyi hale getirilmesine dikkat çekmek amacıyla her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü Dünya Konut Günü olarak kutlanıyor. Sağlıksız ve plansız yapılaşma sonucunda ülkemizde çıkartılan Kentsel Dönüşüm yasası ise Dünya Konut Günü amacını destekler nitelikte… Konutların iyileştirilmesine olanak sağlayan Kentsel Dönüşüm kapsamında binalar yenilenirken aynı zamanda afet ve depremlerde hasar riski en aza indiriliyor.

Binaların Kentsel Dönüşüm çerçevesinde yenilenmesi ısı, su,ses ve yangın yalıtımlı, enerji verimli binalar inşa edilmesi için de büyük bir fırsat sunuyor. Doğru şekilde yalıtım uygulanan binalarda, ısı yalıtımı ev ve ülke ekonomisine katkı sağlarken, olası bir yangında can ve mal kaybı olmasını da önlüyor.

1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun aldığı kararla her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü, Dünya Konut Günü olarak kutlanıyor. Daha iyi yerleşim alanlarına sahip olunmasına dikkat çekmek amacıyla belirlenen Dünya Konut Günü’nde İzocam, Kentsel Dönüşümün gerekliliğini ve ülkemiz için bir fırsat olduğunu vurguluyor.
 

Kentsel dönüşüm, Dünya Konut Günü amacına uygun olarak, özellikle çarpık yapılaşma içindeki niteliksiz konut stoğunun hızla ve güvenli yenilenmesine, daha etkin enerji verimliliği sağlanmasına, sağlıklı çevre koşullarına kavuşulmasına olanak tanıyan bir süreç.Ülkemizdeki mevcut yapı stoğunun %75’i yalıtımsız. 2000’den sonra yapılan yapıların çoğunda ise uygulanan yalıtım kalınlıkları yetersiz. Enerji verimliliği açısından ülkemizde konuyla ilgili standardı belirleyen “TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, Binalarda Enerji Performans Yönetmelik”i sonucu hesaplanan yalıtım kalınlıklarına baktığımıza, yönetmeliğin sürdürülebilirlik ve düşük karbon ekonomisi çerçevesinde revize edilmesine ihtiyaç olduğu anlaşılıyor.Çünkü standardın belirlediği asgari yalıtım kalınlıkları, mevcut ihtiyaçlara yeterli şekilde cevap veremiyor. Diğer taraftan mevzuatta tanımlanan yalıtım kalınlıkları ve uygulamaları tam anlamıyla ihtiyaca cevap verememesine rağmen;yapıların büyük kısmında bu standardın bile uygulanmadığı görülüyor.
 

Konfor alanı olarak tanımladığımız evlerimizin, ısı yalıtımının yanı sıra yangın güvenliği ve ses yalıtımı konusunda da ihtiyaçları bulunuyor. Kalın yalıtım uygulamaları, ses geçirgenliğini sıfırlıyor ve hem dış gürültülerden hem de komşu daire veya binadan gelebilecek gürültülerin evin içine girmesini engelliyor. Doğru malzeme ile yapılan kalın yalıtım uygulamalarının bir diğer faydası ise, olası bir yangın halinde azami ölçüde can ve mal kaybını önlemek. Çünkü kalın şekilde uygulanan A1 sınıfı ürünler, “yanmaz” özelliği sayesinde kolay tutuşmuyor ve duman yaymıyor. Yangında en önemli hususlardan biri olan dumandan etkileşimi, dolayısıyla zehirlenmeyi engelleniyor. Zamanla yarışılan yangın anında can ve mal kayıpları da en aza indirilebiliyor.
        

İzocam Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Öktem;Dünya Konut Günü vesilesiyle Kentsel Dönüşümün ülkemiz için gerekliliğini bir kez daha vurguluyor. “İnsanların daha konforlu mekanlarda yaşamlarını sürdürmesi gerektiğine dikkat çekmek amacıyla belirlenenDünya Konut Günü’nü kutluyoruz. Çünkü yaşam alanlarının konforunun en temel hak olduğuna inanıyoruz. Bu anlamda ülkemizde niteliksiz ve sağlıksız yapılaşma sorununu ortadan kaldırmaya yönelik çıkartılan Kentsel Dönüşüm yasasının bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Kentsel dönüşüm, enerji etkin binaların tasarlanarak hayata geçirilmesine imkân tanırken, ısı ve ses yalıtımı ile yangın güvenliği uygulamalarını artıracaktır” diyor.
 

Fatih Öktem, enerjisinin yüzde 72’den fazlasını yurt dışından karşılayan ülkemizin 60 milyar dolar enerji ithalatı yaptığını ve yalıtımla bu oranın ciddi oranda düşürülebileceğini de vurguluyor. “Türkiye’de enerjinin yüzde 35´i konutlarda, yüzde 35-40´ı sanayide, geri kalanı araçlarda kullanılıyor. Ülkemizde 77 milyon insan yaşıyor. Avrupa´da aynı iklimdeki ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye´nin normal olarak yalıtım büyüklüğünün mevcut yönetmeliklerle 50 milyon metreküp’ten fazla olması gerekiyor. Biz henüz 16milyon m³´teyiz.Devlet denetiminin yok denecek kadar az olduğu Türkiye´de yalıtım kriterlerinin ne yazık ki layıkıyla uygulanmadığını görüyoruz” diyor.
 

Öktem, yalıtımın Kentsel Dönüşüm için önemini anlatırken İzocam’ın 50 yılda sağladığı faydalardan örnek veriyor. “İzocam’ın yalıtım ile 50 yılda ekonomi ve çevreye katkısı son derece dikkat çekici boyutlarda… 50 yıl boyunca 200 milyon ton petrole eşdeğer (TEP) enerji tasarrufu gerçekleştirmişiz. 200 milyon TEP, İstanbul iklim şartlarında 15 milyar m² çatının 100 mm kalınlığında camyünü şilte ile yalıtılmasında sağlanacak tasarrufa eşdeğer. Bu alan yaklaşık 5 KKTC (3355 km²), 3 İstanbul (5343 km²) büyüklüğünde… Ayrıca kurulduğumuz günden bu yana ürettiğimiz tüm yalıtım ürünleriyle 650 milyon ton CO₂’in atmosfere salımını önledik. Ülkemiz ekonomisine ise ürettiğimiz ürünlerle 50 yılda, -güncel yakıt fiyatları ile-  110 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağladık.”
 

Öktem, Kentsel Dönüşüm ile ilgili işlerliğin güçlü denetimler ve sağlam bir alt yapı kurgulanarak hızlandırılması gerektiğini söylüyor. “Kentsel dönüşüm nedeniyle insanlar binalarının yıkılıp yıkılmayacağını bilemedikleri için mevcut binalarına yalıtım yaptırma fikrinden de şu an biraz uzaklaşmış durumdalar.  Bunun da bir an önce çözülmesi yalıtım sektörüne ivme kazandıracaktır. Önümüzdeki 10 yılda mevcut binalarda da yalıtım seviyelerinin artacağını, sektöre, ülkeye ve bireylere büyük katkıları olacağını düşünüyoruz” diyor.
 

“Sıfıra Yakın EnerjiliBinalar”ın yaygınlaşması, sadece ülkemiz değil, dünyamız için de gereklilik olarak ön plana çıkıyor. İlgili yönetmeliklerin hazır hale getirilmesi ve bu tür uygulamaların desteklenmesinin de hızla planlanması önem taşıyor.Öktem; “gelişmiş ülkelerin hem iklim değişikliği ile mücadele hem de enerji bağımsızlığını sağlamada, sürdürülebilir yaklaşımları ile sürekli yönetmeliklerini geliştirdikleri ve uygulamaya geçirmek için destek ve kontrol mekanizmalarını da yürürlüğe soktuklarını görüyoruz. Biz de ülkemizde bu uygulamaların hız kazanması konusunda üzerimize düşen görevi yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyor.
 

Bilgi için:

Seher Saygın / Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı / 212 – 282 40 85
seher.saygin@essance-istanbul.com / 0 530 384 62 74
Zeynep Yiğit / Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı / 212 – 282 40 85
zeynep.yigit@essance-istanbul.com / 0 530 384 62 79

İzocam Dünya Konut Günü’nde Kentsel Dönüşüme Dikkat Çekiyor