Ara
Kapat
Hesaplama Programları

Hesaplama Programları

İzocam Tesisat Yalıtım Hesaplama Programı

Tasarlanan bilgisayar programı, tesisat yalıtımı analiz yazılımı olmakla birlikte ilgili standartlarda belirtilen hesaplama kuralları kullanılarak hazırlandı.

Özellikle de yönetmelik ve tüzüklerle belirtilmii sınırlarda uyarı vererek boru, kanal, depo
ve benzeri tesisat elemanlarındaki yalıtımın, yetersiz, yeterli ve standardın üstü yalıtım kalınlıklarındaısı kaybı  veya kazancınının değişimi , yüzey sıcaklıklarının  değisimi tesbit edilebiliyor.

<< İzocam Tesisat Yalıtım Hesaplama Programı'na ulaşmak çin tıklayınız>>


TS825 Hesaplama Programı

Izoder tarafindan yürürlükteki standarda göre hazırlanmıştır. TS 825 Hesaplama programı ile binanızın bulunduğu ile göre uygun çatı, duvar, tavan, taban detaylarını ve yalıtım kalınlıklarını hesaplayabilirsiniz.

<<TS825 Hesaplama Programına ulaşmak için tıklayınız >>

 

Multi Konfor Bina Tasarımcısı

Multi Konfor Bina Tasarım CD’si, Pasif Ev Enstitüsü tarafından geliştirilen Pasif Ev Planlama Paketi'nin (PHPP) basitleştirilmiş bir uyarlamasını içerirve pasif ev inşası için bir ön taslak işlevi görür. Binanın yönlendirilmesi, kompaktlığı, ısı yalıtım detayı, pencerelerin boyutu ve kalitesi gibi faktörler çeşitli varyasyonlarda denenerek bina, enerji etkinliği açısından en iyi hale getirilir.Program içersinde yerel iklimsel verilerin kullanılması faydalı olur.

<<Multi Konfor Bina tasarım programı için bu linke tıklayarak, kayıt işleminizi tamamladıktan sonra güncel dosyayı indirebilirsiniz.>>

Program aşağıdaki faktörlerin işlenmesine, seçilmesine, geliştirilmesine ve hesaplanmasına olanak sağlar.

  Projenin yeri, adresi, iklim bölgesi, vb. genel proje verileri

  Bina geometrisi

  Bina kabuğunun ışıl niteliğini gösteren enerji etkin duvarlar

  Isı kayıpları azaltan ve güneş enerjisi kazancı sağlayan nitelikli camlar

  Nitelikli pencere çerçeveleriIz

  Isı köprülerinin engellendiği detay oluşturma bilinci

  Mekanik havalandırma sistemiile ısı geri kazanımının verimliliği

  Bütün hesaplamalar ve değişkenler planlanan konstrüksiyonunenerji verimliliğinin etkinliğini gösterir.

 Enerji verimliliği hesapları ile aşağıda maddelenen kayıp ve kazançlar bulunur.

İletim yoluyla gerçekleşen kayıplar

Havalandırma yoluyla gerçekleşen kayıplar

Toplam ısı kaybı

Güneş enerjisi kazançları

İç kazançlar

Toplam ısı kazancı

Yıllık ısı ihtiyacı

Bütün hesaplamalar özel bir yerde saklanmalı ve oraya kaydedilmelidir.