Ara
Kapat
İzocam

Şirket Kültürümüz, İlkelerimiz ve Değerlerimiz

İzocam 1965 yılından bu güne kadar, gerek ülkemizde gerekse çevre ülkelerde yalıtım sektörünün güvenilir bir lideri olarak faaliyet göstermekte, her zaman büyümeyi, büyürken ülkesine ve çevreye faydalı faaliyetler içerisinde bulunarak, her alanda örnek bir şirket olmayı ilke edinmiştir. Bizler, bu amaçları gerçekleştirirken kurumsal yapımıza uygun, hem çalışanlar arasında, hem de şirketimizle üçüncü kişiler arasındaki ilişkilerde İzocam markasının bilinirliliğini ve güvenilirliğini daha da ileriye taşıyacak değerleri belirlemek, uygulamak ve korumak gayesi ile çalışma hayatımızda bizlere yön gösterecek ve vazgeçilmez olan aşağıdaki ilkeleri düzenlemiştir.

Davranış ve Çalışma İlkeleri


Üst Kariyer

İzocam Ticaret Sanayi A.Ş’nin tüm yönetim kademeleri ve tüm çalışanları tarafından benimsenerek tüm faaliyetlerde uygulanan kılavuz ilkelerdir. Evrensel kurallar, ve sözleşmelerin alt yapısını oluşturduğu bu ilkelere bağlılık, İzocam Kültürüne ait olmanın önemli bir koşuludur.

Çalışma İlkeleri: Kanunlara Saygı, Çevreye Saygı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çalışanların Haklarına Saygı

Davranış İlkeleri: Mesleki Sorumluluk, Kişilere Saygı, Doğruluk, Dürüstlük Dayanışma

Davranış ve Çalışma İlkeleri ve Değerlere ilişkin kural ve prensiplerin doğru bir şekilde yürütülmesi amacıyla Etik Komitesi bulunmaktadır. Tüm çalışanlara Çalışma ve Davranış İlkelerimizin anlatıldığı kitapçık İK tarafından çalışma gününün ilk gününde teslim edilmektedir. İlkelere uygun davranmak ve davranılmasını sağlamak tüm çalışanlarımızın temel sorumluluğundadır.

Davranış ve Çalışma İlkeleri şirket genelinde 2 yılda1 defa Kasım ayında çeşitli etkinliklerle kutlanır.

Etik Değerler: Çıkar Çatışması, Hediye Politikası, Rekabet Politikası, Disiplin Politikası

Kurumsal Tutum ve Yetkinliklerimiz


Tutumlarımız, İzocam çalışanlarının içinde bulunması gereken davranış ve yaklaşımları tarifleyen değerlerimizdir. Çalışanlarımızın günlük olarak bu tutumları uygulamaya koyması ve bu tutumları tutkuyla gerçeğe dönüştürmesi beklenmektedir.


- Müşterimize Yakınlık

- Girişimcilik

- Yenilikçilik

- Çeviklik

- Açık ve Kapsayıcı Bir Kültür

Bu beş İzocam Tutumu, tüm şirketimizin çalışanlarını ilgilendirir. Mirasımızı ve muhteşem yaşam alanları yaratılmasına ve günlük hayatı iyileştirmeye yardımcı olma tutkumuzu yansıtırlar. Bunları günlük olarak uygulamaya koyarak, bu tutkuyu gerçeğe dönüştüreceğiz.

Müşterimize Yakınlık

Her zaman ve şirketin her seviyesinde hem iç hem de dış müşterilerin temel ihtiyaçlarını anlamak, öngörmek ve karşılamak demektir. Bu tutumla, İzocam çalışanları müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya ve gerektiğinde de proaktif olarak yaratıcı çözümler sunmaya istikrarlı bir şekilde odaklanır. Bu şekilde davranmak için, İzocam çalışanları empati kurma yeteneklerini geliştirmeli, yani kendilerini müşterilerin yerine koyabilmeli ve başkalarının temel ihtiyaçlarını anlayabilmek için bakış açılarını değiştirebilmelidirler.

Kariyer
İzocam Kariyer

Girişimcilik

Girişimcilik, kendi şirketinmiş gibi sonuç odaklı olmaktır. Girişimcilik, güçlü bir bağlılık ve sahiplenme duygusu sergilemek demektir, üzerinde çalıştığınız her proje sizindir. Kendi inisiyatifiniz ve çabanız ile projeyi başarılı kılarsınız. Ayrıca, sonuçlar, performans ve İzocam’ın sürdürülebilirliği üzerinde etki yaratmak ve kendi kişisel izlerinizi bırakmak demektir.

Bunu yapmak için, sonuçları ve şirketimizin performansını iyileştirecek riskleri alma ve kararları verme cesaretini kendinde bulmak gerekir. Son olarak, girişimci gibi hareket etmek, değişimin etkin bir parçası olmak ve bunun için istekli olmak anlamına gelmektedir.

Yenilikçilik

Yenilikçilik, açık olabilmek ve farklı düşünebilmek anlamına gelir.

Kutunun dışında düşünmek, orijinal olmak ve yeni çözümler denemek demektir.

Gelecek odaklı olmak ve pazarlar, müşteriler ve teknolojilerdeki değişiklikleri öngörmek demektir.

Son olarak, başarısızlığın oyunun bir parçası olarak kabul edildiği ve herkesin bundan öğrenebildiği güvenli bir alanı geliştirebilme yeteneğidir.


İzocam Kariyer 3
Kariyer 4

Çeviklik

Eylemlerde ve zihinde hızlı olabilme becerisidir. Değişimi benimseyip onun aktif bir parçası olmak anlamına gelir.
İzocam çalışanlarının kendileriyle, ekipleriyle ve (hem şirket içindeki hem de şirket dışındaki) çevreleriyle ilgili farkındalıklarını geliştirmelerini, etraflarındaki kişilerin güçlü yanlarını ve onları geliştirmenin yollarını bilmelerini gerektirir.

Aynı zamanda, hem çok fazla enerji hem de şu iki ihtiyacı birlikte karşılayabilmeyi gerektirir: ekibinin kabiliyetlerini bilmek ve her zaman sürdürülebilir çevre anlayışına bağlı kalmak.


Açık ve Kapsayıcı Bir Kültür

Tüm seviyeler için birinci gereklilik açık fikirli olmaktır. Bunun anlamı, farklılıkları kabullenmek, hem olumlu hem de olumsuz geribildirim almaya açık olmak, yeni çalışma ve (hem içeride hem de dışarıda) işbirliği yollarını denemeye açık olmak, takım ruhunu artırmak için herkesin kendisini ifade edebileceği güvenli bir ortam oluşturmaktır.

Bunun anlamı, işbirlikçi davranırken, küresel bir bakış açısını benimserken ve sürekli öğrenirken farklı bakış açıları geliştirmektir.

Davranış ve Çalışma İlkelerimize bağlı kalmak, aynı zamanda örnek olmak, dürüstlük, saygı ve güven anlamına gelmektedir.

Açık ve anlamlı bir iletişim üzerine kurulu, kişileri dahil eden ve geliştiren kapsayıcı bir liderlik sergilemektir.

Kariyer İzocam