Ara
Kapat

İzocam’ın Çevre Dostu, Bio-Çözünür Özellikli Camyünü’ne Yeni Ambalaj


  Yalıtım sektörünün lider markası İzocam Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma için belirlediği 17 küresel hedefin 8’ine doğrudankatkı sağladığını vurguluyor.

 

  Yalıtım sektörünün lider markası İzocam, camyünü ürününün ambalajını, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma için belirlediği küresel hedeflere olan katkısını vurgulayacak şekilde, insan sağlığına ve çevreye duyarlılığını da ifade ederek yeniden tasarladı. Yarı şeffaf beyaz olan yeni ambalajlarda daha az boya kullanımına yer verilerek, ambalaj üretimindeki karbon ayak izi de azaltıldı.

İzocam camyünü ürününün yeni ambalajı, ürünün sürdürülebilirliğe ve küresel hedeflere doğrudan yaptığı 8 katkıyı anlattığı gibi; sadece bio ürün kategorisine verilen EUCEB belgesi ve bu belgenin vurgu yaptığı bio-çözünürlük özelliği de ambalajda ön plana çıkıyor.

Marka görünürlüğünü de yeni ambalaj tasarımında daha fazla öne çıkaran İzocam Camyününün yeni ambalajı oldukça sade ve kolay okunabiliyor. Bu sayede operasyonel verimliliği de artıran çevre dostu bir ambalaj olarak karşımıza çıkıyor.

İzocam Genel Müdür Yardımcısı Doruk Özcan, BM tarafından küresel iklim değişikliği ile mücadele kapsamında geliştirilen ve 2030 yılına kadar tamamlanması beklenen Sürdürülebilir Kalkınma için Küresel Hedefler kapsamında İzocam Camyününün katkısını ön plana çıkarma ve sektör lideri olarak, sektör profesyonelleri arasında bu konuyla ilgili farkındalığı artırma hedefinde olduklarını anlattı ve şunları söyledi: “Yalıtım sektörünün doğası gereği ve İzocam’ın ürünlerinin sahip olduğu özellikler sayesinde şimdiye kadar Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma için belirlediği 17 küresel hedefin pek çoğuna zaten katkı sağlıyorduk. Ürünlerimizin insan sağlığına zararsız olması, enerji tasarrufu sağlaması, sürdürülebilirliğe olan katkısı nedeniyle BM’in 17 küresel hedefi arasında yer alan “Sağlıklı Bireyler”, “Erişebilir ve Temiz Enerji”, “İnsana Yakışır İş ve Büyüme”, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları”, “Sorumlu Tüketim ve Üretim”, “İklim Eylemi” ve “Hedefler için Ortaklıklar” gibi 8 önemli hedefe ulaşılmasında üzerimize düşeni yapıyorduk. Ancak gerek son kullanıcının gerekse sektör profesyonellerinin ürün seçimini bu farkındalıkla yapması, ürünlerin karbon salımı azaltımına olan katkısını bilmesi ve kendisine hem kısa hem de uzun vadede sağlayacağı faydaya odaklanması konusunda da öncü olmak istedik.”

Ambalajda yer alan EUCEB sertifikasının, sadece bio ürün kategorisine verilen bir belge olduğunu ve ürünün bio çözünürlüğü olduğu için insan sağlığına zararsız olduğunu da belirten Özcan, Isı Yalıtım Malzemeleri üreticileri içinde EUCEB belgesini ilk alan kuruluş olduklarının da altını çizdi. İzocam ürünleri, Uluslararası bir yönetmelik olan, Yapı Malzeme Yönetmeliği’nin 6. maddesine göre; “ürünün yönetmelikte belirtilen temel gerekleri karşılamasına imkân veren malzeme” anlamına gelen “CE” işareti ile piyasaya arz edildiğini de söyleyen, tüm İzocam ürünlerinin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) kriterlerine uygun olarak üretildiğinin altını çizdi.

 

Daha fazla bilgi için: Doret Habib (D’oret İletişim) - d.habib@doretiletisim.com

Paylaş