Ara
Kapat

İzocam Foambord HBCD içermez (HBCD Free)

Hepimizin birbirimizden sorumlu olduğu, sürdürülebilir ve sağlıklı yarınlar için farkındalıkla hareket etmemizin çok daha önem kazandığı bugünlerde XPS ürünleri alınırken HBDC içermediğine dikkat etmemiz gerekiyor.

XPS ürünlerle kullanılan HBCD maddesinin kullanımı, ülkemizde Kasım 2019 itibariyle yasaklandı. Konuyla ilgili detaylı bilginin yer aldığı Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik 14 Kasım 2018 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlamıştır. Amacı, kalıcı organik kirleticilerin olumsuz etkilerinden insan sağlığını ve çevreyi korumaktır. 
Kalıcı bir organik kirletici olarak tanımlanan HBCD (hekzabromosiklododekan, bromlu alev geciktirici), polimer ateşlemeyi geciktirmek ve doğabilecek yangın oluşumunu yavaşlatmak için alev geciktirici katkı maddesi olarak kullanılır. Bu madde, Türkiye'nin 12 Ocak 2010 tarihi itibariyle taraf olduğu Stockholm Sözleşmesi’nin A Ek'inde ortadan kaldırılması gereken kirleticiler arasında listelenmiştir. Kasım 2014'te sözleşmeye taraf olan ülkelerin çoğunda yapılan değişiklik yürürlüğe girmiş ve HBCD stoklarının ortadan kaldırılmasının yanı sıra, bu kimyasalın kullanımının/uygulanmasının, üretiminin, ithalat ve ihracatının yasaklanması ve/veya kısıtlanması için eylem planlarını hazırlamaları zorunlu hale gelmiştir. 


Sağlıklı yaşamak her canlının temel hakkıdır. Sağlıklı yaşam hakkını elde etmek için insan sağlığını gözeten yalıtım ürünlerinin kullanılması gereklidir. İzocam olarak biz de, bu noktada yasaların belirttiği çerçevede ve insan sağlığına zarar vermeyen ürünler üretmeye özen gösteriyoruz. 
HBCD içermeden ısı yalıtımı sağladığı için sürdürülebilirlik katkısı yüksek bir ürün olarak nitelendirilen İzocam Foambord aynı zamanda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (13 adet) açısından 'Erişilebilir ve Temiz Enerji', 'Sorumlu Üretim ve Tüketim', 'Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları', 'Sinai Yenilikçilik ve Altyapı', 'Sağlıklı Bireyler', 'İklim Eylemi', 'İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme' olmak üzere 8 ana başlığa doğrudan katkı sağlıyor. 
 

Paylaş