Ara
Kapat

İzocam Bölge Müdürü Serhat Serkan Yalıtım Ve Enerji Verimliliğine Dikkat Çekti

İnşaat Mühendisleri Odası Adana şubesi tarafından düzenlenen “Bina Kabuğu Tasarım Semineri”nde ısı kayıpları, yalıtım malzemeleri, Enerji Verimliliği Kanunu yönetmelkleri ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği konuları ele alındı.

İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından düzenlenen ve İzocam Adana Bölge Müdürü İnşaat Mühendisi Serhat Serkan’ın konuşmacı olduğu “Bina Kabuğu Tasarım Semineri” 19 Nisan’da gerçekleştirildi. Isı kayıpları, ısı köprüleri, yalıtım ve yalıtım malzemeleri hakkında anlatımın yer aldığı seminer, aynı zamanda Enerji Verimliliği Kanunu altındaki yönetmelikleri, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve Türkiye Isı Bölgeleri konularını kapsadı.

Serkan konuşmasında, mevcut binalar için "binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde EKB (Enerji Kimlik Belgesi) düzenlenmiş olması şartının aranmasına" ilişkin uygulama zorunluluğunun 1 Ocak 2020´de başlayacağına dikkat çekti.

Bu çerçevede önümüzdeki dönemde atılacak adımlarım enerji verimliliği sektörü için kaldıraç vazifesi göreceğine değinen Serhat Serkan, bu gelişmeleri şöyle sıraladı; Kamu binalarında enerji verimliliğinin artırılması için yıllık hedeflerin tanımlanması, belediyelerin enerji verimliliğine ilişkin fırsatları belirlemesi ve önlemleri uygulaması, bina sektöründe ısı yalıtımı ile enerji verimliliğinin artırılması için son kullanıcıların bilinçlendirilmesi, doğrudan ya da dolaylı olarak desteklenmesi ve yükümlülükler getirilmesi, Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesine yönelik teknik ve idari kapasitenin geliştirilmesi ve bilinçlendirme çalışmaları yapılarak mevcut binalarda enerji kimlik belgesi sahiplik oranının artırılması.

Bunlara ek olarak, sürdürülebilir yeşil binalar ile yerleşmelerin sertifikalandırılması ve çevresel etkileri kapsayan yeşil sertifika kullanımının yaygınlaştırılmasının önemine de değinen Serkan, mevcut durumda yeni ve satın alınacak/kiralanacak binaların C olan asgari enerji performans sınıfının B veya A sınıfına yükseltilebilmesi için yapılacak yatırımların özendirilmesi gereğine de değindi. Bina sahiplerine doğrudan ya da dolaylı destekler sağlanması, Enerji verimliliği önlemleri için gerekli yatırımların tasarruflar ile karşılanmasına olanak sağlayan EnerjiPerformans Sözleşmeleri (EPS) kullanarak kamu binalarında enerji verimliliği yatırımlarının artırılması, KOSGEB tarafından KOBİ’lere uygulanan etüt desteğinin kamu dışındaki belirli büyüklüklerdeki etüt yaptırma zorunluluğu bulunmayan ticari ve hizmet binalarında da uygulanacak şekilde genişletilmesini de etki sağlayacak gelişmeler olarak vurguladı.

İzocam Adana Bölge Müdürü Serhat Serkan, konuşmasında enerji verimliliği projelerinin destekler veya düşük faizli kredilerle uygulanmasının yaygınlaştırılması, sektör işbirlikleri ile her bir sanayi alt sektöründeki enerji yoğunluklarının en az %10 oranında azaltılması, verimlilik artırıcı proje uygulama süreçlerinin iyileştirilerek tasarruf potansiyeli yüksek olan projelerin desteklenmesi konularına da değindi.

Paylaş