Ara
Kapat

Basında İzocam

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Güncellenmiştir!

01 Ocak 2023 tarihinde devreye girecek yönetmelikte yapılan değişiklileri bilgilerinize sunarız.

01 Ocak 2025 tarihine kadar toplam yapı inşaat alanı 5000 m2 ve üzeri olan inşaatlar, NSEB* (Neredeyse Sıfır Enerjili Bina) olarak imal edilecektir.

01 Ocak 2025 sonrası toplam yapı inşaat alanı 2000 m2 ve üzeri olan inşaatlar, NSEB olarak imal edilecektir.

NSEB binalarda asgari enerji performansı "B" sınıfına çıkarılmıştır.

*NSEB, yüksek enerji performansına ve aynı zamanda belli oranda yenilenebilir enerji kullanımına sahip olan binayı ifade etmektedir.

Yenilenebilir Enerji Önem Kazanıyor !

01/01/2025 tarihine kadar NSEB’li binalar %5 enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağlayacaktır. 01/01/2025 tarihinden sonra ise NSEB’li binaların, %10 enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağlanması gerekecektir.

 

 

Paylaş