Ara
Kapat
Kurumsal

Kalite ve Yönetim Sistemleri Politikamız

Ülkemiz ve çevre ülkelerde yalıtım sektörünün güvenilir liderliğini sürdürerek, enerji tasarrufu bilincini yaymak, yalıtım konforundan azami ölçüde faydalanılmasını temin etmek ve böylece çevrenin korunmasına katkıda bulunmak ana gayemizdir.

Şirketimizin Yönetim Sistemleri anlayışı; birincil önceliğimiz olan iş sağlığı güvenliğini (İSG) tüm faaliyetlerimizde uygulayarak, bağlamımızı oluşturan ilgili tarafların talep ve beklentilerini iç ve dış hususlar gözetilerek ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak tam ve zamanında karşılamak, çevreyi korumak, enerji verimliliğini sürdürmek, sorumlu olduğumuz tüm yasal ve diğer gereklilikleri duyarlılıkla yerine getirmektir.

Bu politika çerçevesinde;

  • Ulusal ve uluslararası ürün standartlarına uygun üretim yapmayı,
  • Kaliteyi yükseltici önerileri teşvik etmeyi ve araştırma geliştirme faaliyetlerini desteklemeyi,
  • Kalite, Çevre ve İSG Yönetim Sistemlerinde sürekli iyileştirme odaklı hedefler belirleyerek, kaynakları temin etmeyi ve sonuçları gözden geçirmeyi,
  • Tüm çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak ve iş kazaları  - meslek hastalıklarını önlemek için olası tehlikeleri ortadan kaldırarak İSG risklerini azaltacak ilgili aksiyon ve fırsatları değerlendirmeyi,
  • Tüm çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında çalışmalarını sağlamak için iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenecek, olası tehlikeler ortadan kaldırılacak, iş sağlığı ve güvenliği riskleri azaltılarak ilgili fırsatlar değerlendirilecektir.
  • Kalite, Çevre ve İSG ile ilgili uygulamalarda çalışanlara ve çalışan temsilcilerine danışmayı, görüşlerini almayı ve katılımlarını sağlamayı,
  • Ürün ve hizmetimizin oluşumunda ve kullanımında ortaya çıkan kirliliği önlemeyi,
  • İklim değişikliğinin azaltılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmeyi, sürdürülebilir kaynakları kullan, bu konuya hizmet eden ürünler üretmeyi ve enerji tüketimini asgari seviyeye indirmeyi,
  • Tedarikçi ve müşterilerimizin çevreye olan duyarlılığının arttırılmasını sağlayarak, bu alandaki çalışmalara destek olmayı,
  • İzocam olarak; Kalite, Çevre ve İSG konularında sorumlu olduğumuz, tüm yasal gerekliliklere ve şartlara uymayı,

Beyan ve taahhüt ederiz.


Kalite Belgelerimiz

ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi
ISO 45001:2018
ISO 45001:2018