Ara
Kapat
Kurumsal

Kalite ve Yönetim Sistemleri Politikamız

Ülkemiz ve çevre ülkelerde yalıtım sektörünün güvenilir liderliğini sürdürerek, enerji tasarrufu bilincini yaymak, yalıtım konforundan azami ölçüde faydalanılmasını temin etmek ve çevrenin korunmasına katkıda bulunmak ana gayemizdir.

Şirketimizin Yönetim Sistemleri anlayışı, birincil önceliğimiz olan iş sağlığı güvenliğini (İSG) tüm faaliyetlerimizde uygulayarak, bağlamımızı oluşturan ilgili tarafların talep ve beklentilerini iç ve dış hususlar gözetilerek ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak tam ve zamanında karşılamak, çevreyi korumak, enerji verimliliğini sürdürmek, sorumlu olduğumuz tüm yasal ve diğer gereklilikleri duyarlılıkla yerine getirmektir.

Bu politika çerçevesinde;
• Ulusal ve uluslararası ürün standartlarına uygun üretim yapmayı,
• Kaliteyi yükseltici önerileri teşvik etmeyi ve araştırma geliştirme faaliyetlerini desteklemeyi,
• Kalite, Çevre, İSG ve Enerji Yönetim Sistemlerinde sürekli iyileştirme odaklı hedefler belirleyerek, kaynakları temin etmeyi ve sonuçları gözden geçirmeyi,
• Tüm çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak ve iş kazaları - meslek hastalıklarını önlemek için olası tehlikeleri ortadan kaldırarak İSG risklerini azaltacak ilgili aksiyon ve fırsatları değerlendirmeyi,
• Kalite, Çevre, İSG ve Enerji ile ilgili uygulamalarda çalışanlara ve çalışan temsilcilerine danışmayı, görüşlerini almayı ve katılımlarını sağlamayı,
• Ürün ve hizmetlerimizin oluşumunda, kullanımında ortaya çıkabilecek atıkları geri dönüştürmeyi ve olumsuz çevresel etkilerini azaltmayı,
• İklim değişikliğinin azaltılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmeyi, sürdürülebilir kaynaklar kullanmayı, bu konuya hizmet eden ürünler üretmeyi, enerji tüketimini asgari seviyeye indirmeyi ve enerji performansını iyileştirmeyi,
• Tedarikçi ve müşterilerimizin çevreye olan duyarlılığının artırılmasını sağlayacak, bu alandaki çalışmalara destek olmayı,
• İzocam olarak; Kalite, Çevre, İSG ve Enerji konularında sorumlu olduğumuz, tüm yasal, düzenleyici ve ilgili taraflardan gelen gerekliliklere uymayı,

beyan ve taahhüt ederiz.

Murat SAVCI

Genel Direktör

31.10.2022


Kalite Belgelerimiz

ISO 9001:2015
Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Çevre Yönetim Sistemi Belgesi
ISO 14001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi
ISO 45001:2018
ISO 45001:2018
ISO 50001
Enerji Yönetim Sistemleri Belgesi
ISO 50001
ISO 50001