İzocam 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde “Sürdürülebilirlik Taahhütleri”nin Altını Çiziyor

BASIN BÜLTENLERİ
06
HAZ
İzocam 5 yılda 150 milyon dolarlık ihracat hedefliyor
Yalıtım hakkında ilgi çekici konular, ropörtajlar ve haberler İzocam basın Bültenlerinde. Okumak için tıklayınız...
İZOCAM DİYALOG
12
AGU
Nisan Mayıs Haziran 2016
İzocam'ın sunduğu yeniliklerden, katıldığımız fuarlardan ve diğer gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız...
MEDYA
09
MAY
Videolar
Reklam kampanyalarımızı, televizyonda konuk olduğumuz programları izlemek, radyo spotlarımızı dinlemek ve sosyal medyadaki viral videolarımıza ulaşmak için tıklayınız
BASIN ODASI » BASIN BÜLTENİ
» BASIN BÜLTENİ

İzocam 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde “Sürdürülebilirlik Taahhütleri”nin Altını Çiziyor

Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. İzocam da çevre ve karbon salımları konusundaki aktif çalışmaları ile hassasiyetini ortaya koyuyor. Şirket 2015 yılında, su yönetimi, enerji yönetimi ve verimliliği, iklim değişikliği, sorumlu üretim, işgücü ve istihdam, ürünler ve sistemleriyle toplumu sürdürülebilir bir geleceğe taşımayı taahhüt etti. Yine 2015’te aldığı ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Belgesi, Camyünü ve Taşyünü için Çevresel Ürün Beyanları, karbon ayak izi beyanları, enerji ve enerji tüketimi kaynaklı sera gazı azaltım projeleri ve onaylanan sera gazı izleme planlarıyla bu taahhütlerini yerine getiriyor. Ülkemizin INDC hedeflerine ulaşılmasının sadece doğru yalıtımla gerçekleşebileceğini vurgulayan İzocam’ın 2016 yılındaki önemli hedefleri arasında ise ISO 14064 Sera Gazı Yönetimi Onayı’nı almak bulunuyor.

Her geçen gün artan fosil yakıt tüketimi sera gazının artışını, dolayısıyla da küresel ısınmayı etkiliyor. Enerjisinin yüzde 75’ini ithal eden ülkemizde küresel ısınmaya karşı, ulusal karbon envanteri çıkarılması, sektörlerin azaltım hedeflerinin belirlenmesi gibi çalışmalar gerçekleştirilirken, sektörlerin sera gazı miktarlarına göre karbon vergisi toplanması da gündemdeki önlemler arasında yer alıyor. İzocam kurum kültürünün odağındaki sürdürülebilirlik taahhütleri ile temiz çevre ve enerji verimliliğini sahipleniyor.

Ülkemizde yalıtım sektörünün oluşması ve gelişmesini sağlayan İzocam, yalıtım ile çevre ve enerji konuları arasındaki ilişkinin kamuoyuna anlatılmasında uzun yıllardır öncü rol üstleniyor. Çünkü doğru uygulamalarla yapılan “kalın yalıtım” sayesinde enerji giderlerini ve buna bağlı olarak da karbon salımlarını önemli ölçüde azaltmak mümkün… İzocam ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek, AR-GE çalışmalarını çevre dostu ürünler üretmeye adayarak, tesislerinde enerji yönetim sistemlerini uygulayarak ve çevresel ürün beyanlarıyla hem topluma hem de sektörüne karşı üzerine düşen görevi yerine getiriyor.

İzocam Genel Müdürü Nuri Bulut; “50’yi aşkın yıldır ürünlerimizle ülke ekonomisine 110 milyar dolarlık enerji tasarrufu sağladık. Bu miktar 12 bin 500 hastaneye, 29 adet Marmaray’a (Marmaray’ın ilk hat açılışı ve istasyonlarının maliyeti 3,3 milyar dolar) ve 3 yıllık turizm gelirimize eşittir. Ayrıca 200 milyon ton petrole eşdeğer (TEP) enerji tasarrufunun gerçekleşmesinde katkıda bulunduk. Bir başka ifadeyle 1.360 havaalanı ve 2 milyon 300 bin futbol sahasına eşdeğer olup dünya ile ay arasındaki mesafenin 32 katıdır. Yalıtım sektöründe enerji, çevre ve sürdürülebilirlik konularını sahiplenen ve bu alanlarda geliştirdiğimiz nitelikli işlerle büyüyen sayılı firmalardan biri olmanın gururunu yaşıyoruz” diyerek İzocam’ın çevreye verdiği öneme dikkat çekiyor.

İzocam’da çevreye saygı kapsamında kurumsal bilinç düzeyinin de sürekli arttığını söyleyen Nuri Bulut, bunun en güzel örneklerinin sahip oldukları Çevresel Ürün Beyanı Belgesi (EPD) ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi olduğunun altını çiziyor. “1 Nisan 2015 tarihi itibariyle camyünü ve taşyünü ürünler için EPD (Environmental Product Declaration - Çevresel Ürün Beyanı) Belgesi’ni alarak Türkiye’de Isı Yalıtım Malzemeleri üreticileri içinde EPD Belgesi’ne sahip ilk kuruluş olduk. EPD Belgesi, ürün veya hizmete ait doğrulanmış nicel çevresel bilgilerin şeffaf olarak toplumla paylaşımını ve böylece çevreye olumsuz etkileri daha az olan ürün ve hizmetlerin teşvik edilmesini amaçlıyor. 2014 yılında aldığımız ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ise enerji tüketimimizde ve dolayısla sera gazı salımımızda azalmayı hedeflediği için enerji tüketimimizin azalmasına yönelik sistemlerimizi ve süreçlerimizi iyileştirmemize katkı sağlıyor. ”
 

2015 yılında ülkemizin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası’na sunduğu Ulusal Katkı Niyet Beyanı (INDC) hedeflerine ancak yalıtım ile ulaşılabileceğini vurgulayan Bulut “Sera gazı salımlarının azalması için binalarda alınacak önlemler son derece önemlidir. Beyanda yeni yapılan konut ve hizmet binalarının Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği´ne uygun şekilde, enerji etkin olarak inşa edilmesinin gerekliliği yer alıyor. Diğer taraftan binalarda Enerji Kimlik Belgesi oluşturularak sera gazı salımlarının kontrol altında tutulması ve enerji tüketimlerinin yıllara bağlı olarak azaltılması zorunluluğu da vurgulanıyor.  INDC beyanında yeni ve mevcut binaların enerji verimli hale getirilmesinde vergi azaltımı, kredi gibi teşvik kanallarının geliştirilmesi gerekliliği ise bir kez daha hatırlatılıyor. INDC’de yer alan hedeflere ulaşılması için yeşil bina ve pasif ev tasarımlarının yaygınlaştırılması ile enerji ihtiyacının minimuma indirilmesinin öneminin altı da çiziliyor. İşte bu maddelere ulaşmak için yalıtım devreye giriyor. INDC’nin Binalar ve Kentsel Dönüşüm bölümünde yer alan pasif evlere ulaşılması sadece doğru tasarım ve kalın yalıtım uygulaması ile mümkün olabilir” dedi.

 

LCV ve bilgi için:
Seher Saygın / Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı / seher.saygin@essance-istanbul.com
212 282 40 85 (Dahili: 12) / 0 530 384 62 74
Zeynep Yiğit / Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı / zeynep.yigit@essance-istanbul.com
212 282 40 85 (Dahili: 23) / 0 530 384 62 79

İzocam 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde “Sürdürülebilirlik Taahhütleri”nin Altını Çiziyor