İzocam, Dünya Konut Günü’nde Enerji Verimli Bina İhtiyacını Vurguluyor

BASIN BÜLTENLERİ
30
OCA
İzocam ürünleri hem su sayaçları ve su borularını donmaktan koruyor hem de tasarruf sağlıyor
Yalıtım hakkında ilgi çekici konular, ropörtajlar ve haberler İzocam basın Bültenlerinde. Okumak için tıklayınız...
İZOCAM DİYALOG
14
ARA
Kasım 2018
İzocam'ın sunduğu yeniliklerden, katıldığımız fuarlardan ve diğer gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız...
MEDYA
09
MAY
Videolar
Reklam kampanyalarımızı, televizyonda konuk olduğumuz programları izlemek, radyo spotlarımızı dinlemek ve sosyal medyadaki viral videolarımıza ulaşmak için tıklayınız
BASIN ODASI » BASIN BÜLTENİ
» BASIN BÜLTENİ

İzocam, Dünya Konut Günü’nde Enerji Verimli Bina İhtiyacını Vurguluyor

1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun aldığı kararla her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü, Dünya Konut Günü olarak kutlanıyor. Daha iyi yerleşim alanlarına sahip olunmasına dikkat çekmek amacıyla belirlenen Dünya Konut Günü’nde İzocam, Kentsel Dönüşümün gerekliliğini ve ülkemiz için bir fırsat olduğunu vurguluyor.

İzocam Genel Müdürü Levent Gökçe, Dünya Konut Günü’ndeyeni yapılan konut ve hizmet binalarının Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği´ne uygun, enerji etkin şekilde inşa edilmesinin gerekliliğini anlatırken, sürdürülebilir bina yaklaşımları kapsamında Multi Konfor Binalara duyulan ihtiyacın da altını çiziyor.

 

Küresel ısınmanın büyük bir tehlike olduğu günümüzde enerji verimli binalar, hem dünyamızın korunması hem de ülke ekonomisi için oldukça önemli. İzocam Genel Müdürü Levent Gökçe, ısı kazanç ve kayıplarıyla beraber tesisatı da içine alacak şekilde binanın tümüne uygulanan doğru yalıtımın hem hane hem de ülke ekonomisine azami fayda sağlayacağının altını çiziyor.
 

Levent Gökçe, şu anda geçerli olan BEP Yönetmeliği’nin çok sıkı uygulanması ve izlenmesi gerektiğe vurgu yapıyor; “Türkiye Cumhuriyeti, 1/CP.19 ve 1.CP/20 sayılı kararlar uyarınca, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin (BMİDÇS) 2. maddesinde yer alan temel hedefini sağlamaya yönelik olarak beyan edilen ulusal katkısı (NDC) ve yürütülmesi öngörülen plan politikalar” ve hazırlanmakta olan “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı”nın çıktıları da hem dünyamız için hem de ülke ekonomisi için enerji verimli bina ihtiyacını kanıtlar nitelikte... Özellikle NDC beyanında yeni yapılan konut ve hizmet binalarının Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği´ne uygun enerji etkin olarak inşa edilmesi gerekliliği, binalarda Enerji Kimlik Belgesi oluşturularak enerji tüketimlerinin yıllara bağlı olarak azaltılması zorunluluğu vurgulandı, NDC’de yer alan hedeflere ulaşılması için Yeşil bina ve sıfıra yakın enerjili ev tasarımlarının yaygınlaştırılması ile enerji ihtiyacının minimuma indirilmesinin öneminin altı çizildi. İşte bunları gerçekleştirebilmek için yalıtım ve tasarımdan uygulamaya yenilikçi sürdürülebilir yaklaşımlar devreye giriyor” diyor.
 

Sürdürülebilir bina yaklaşımının başında ise kalın yalıtım uygulamaları geliyor. Türkiye’de kullanılan malzeme kalınlığı ortalama 4–5 santimetre iken, aynı malzemenin Avrupa ülkelerinde 20–30 santimetre ve üstü değişen kalınlıklarda uygulandığına değinen Gökçe, “Yalıtım kalınlıklarıyla ilgili henüz etkin bir denetim olmamasına rağmen, “BEP (Binalarda Enerji Performansı) Yönetmeliği” ile binalarda ve tesisatta yalıtımın önemi artmakta, uygulamalar yayılmakta ve yüksek kalınlıklar daha çok gündeme gelmektedir. BEP ile birlikte önümüzdeki 10 yılda mevcut binalarda da enerji verimliliği önlemleri ile yalıtım seviyelerinin artacağını, sektöre ve ülkemize büyük katkıları olacağını düşünüyoruz. BEP ülkemiz için kuşkusuz son derece önemli bir adımdır. Ancak BEP’in tüm detaylarının ve denetim mekanizmalarının, tüm işlerliği devreye sokularak uygulanması büyük önem taşımaktadır. Bu yönetmelikte geliştirilmesi gereken hususların tekrar gözden geçirilerek bir an önce tamamlanması gerekmektedir” şeklinde sözlerine devam ediyor.
 

Kentsel dönüşümünenerji verimliliği için büyük bir fırsat olduğunu her platformda dile getirdiğini ifade eden Levent Gökçe, ülkemizin sağlıklı çevre ortamına kavuşması için kentsel dönüşümün doğru değerlendiriliyor olması gerektiğini vurguluyor ve ekliyor, “Kentsel dönüşümde yapılacak binaların enerji tüketimlerinin daha fazla sınırlandırılması; AB’nin 2020 hedefleri gibi Türkiye’nin de İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı ve Enerji Verimliliği Strateji Belgesindeki hedeflerini destekleyecek, yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Avrupa Parlamentosu yayımlanan Binalarda Enerji Performansı direktiflerine göre 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren bütün yeni binalar sıfıra yakın enerjili bina olacak. Kentsel dönüşüm uygulanırken yakın gelecekteki bu hedefin de göz önünde bulundurulması gerekiyor.”
 

Gökçe ayrıca, İzocam’ın; sürdürülebilir bina çözümleri kapsamında yapılarda etkin olmayan, eski, konforsuz teknolojilerin yerine yüksek etkinlikte, yeni, konforlu teknoloji barındıran, enerji ihtiyacını ve kullanımını en aza indirgemek için Multi Konfor Binalara odaklandığının altını çiziyor : “Sıfıra yakın enerjili ev kavramından türemiş ve biyo iklimsel tasarımı hedefleyen, sürdürülebilir, ekolojik, ekonomik ve sosyal etmenleri göz önünde bulunduran ‘Multi Konfor Binalar’, yüksek enerji tasarrufuyla birlikte azami ısıl konforu sunuyor. Kusursuz akustik ve görsel konfor, kaliteli iç ortam havası, yangın korunumu ve güvenliği sağlayan, hem iç mekânlarda hem de dış mekânlarda son derece esnek tasarım çözümleri barındırabilen Multi Konfor Binalar; en az % 90 enerji tasarrufu hedefliyor. Bu binalar, Türkiye gibi enerjisinin dörtte üçünden fazlasını ithal etmekte olan ülkelerde dışa bağımlılığın azalmasında etkin rol oynuyor.”

İzocam, Dünya Konut Günü’nde Enerji Verimli Bina İhtiyacını Vurguluyor