Yalıtım Doğayı Ve Çevreyi Korumada Büyük Önem Taşıyor

BASIN BÜLTENLERİ
30
OCA
İzocam ürünleri hem su sayaçları ve su borularını donmaktan koruyor hem de tasarruf sağlıyor
Yalıtım hakkında ilgi çekici konular, ropörtajlar ve haberler İzocam basın Bültenlerinde. Okumak için tıklayınız...
İZOCAM DİYALOG
14
ARA
Kasım 2018
İzocam'ın sunduğu yeniliklerden, katıldığımız fuarlardan ve diğer gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız...
MEDYA
09
MAY
Videolar
Reklam kampanyalarımızı, televizyonda konuk olduğumuz programları izlemek, radyo spotlarımızı dinlemek ve sosyal medyadaki viral videolarımıza ulaşmak için tıklayınız

04.06.2013
Yalıtım Doğayı Ve Çevreyi Korumada Büyük Önem Taşıyor

Yalıtım sektörünün lider firması İzocam, yalıtımın önemini vurgulamaya devam ediyor. Doğru yalıtım uygulamaları, iç mekânlarda korunmak istenen sıcaklığın kalıcı olmasını sağlıyor. Böylece, ısıtma-soğutma cihazlarının enerji tüketimi azalıyor ve doğal enerji kaynakları korunarak daha az salım sağlanıyor.


İzocam, yalıtımın önemini, ev ve ülke ekonomisi kadar doğa ve çevreye de olumlu katkılarına her fırsatta dikkat çekmeye devam ediyor. 1972 yılından bu yana Dünya Çevre Günü olarak kutlanan 5 Haziran dolayısıyla bir açıklama yapan İzocam Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Öktem, “Çevre; insan ve tabiat varlıklarının birbirleriyle etkileşim içinde bulunduğu bir sistemdir ve bu sistemi korumak hepimizin görevidir” diyor.

Fatih Öktem yaptığı açıklamada; “Türkiye, sera gazı salımı hususunda İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf ülkelerden biri olarak yükümlülüklerini yerine getirme gayretindedir. Biz de İzocam olarak bu konudaki sorumluluğumuzu biliyor, enerjinin verimli kullanılması üzerine toplumun tüm kesimini yalıtımla ilgili bilinçlendirmeye ve teşvik etmeye çalışıyoruz. Sera gazları dünya iklimi için çok önemli bir yere sahiptir. Sera gazlarının olmadığı durumlarda yeryüzünde ortalama sıcaklık -20 civarında olur ve canlı hayatı mümkün olmazdı. Atmosferin bu yapısı yalıtımdır. Burada esas problem olarak görünen insan faaliyetlerine bağlı olarak sera gazı etkisinin artışıdır. 1990–2007 yılları arası insan kaynaklı salımların değişimi (ormansızlaşma ve alanların kullanımındaki değişiklikler kapsam dışı tutularak) ülkemizde % 119,1, Avrupa Komisyonu’nda ise - % 4,3 olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz için; TS 825´e uygun projelendirilen enerji etkin yenileme ile bu salımı en az 27 milyon ton CO2 eşdeğeri, işitsel konfor ve yangın güvenliğini de sağlayacak Multi Konfor şartlarına uygun enerji etkin yenileme de ise (yaklaşık % 90 tasarruf) en az 40 milyon ton CO2 eşdeğeri azaltma potansiyeli bulunmaktadır. Yönetmeliklerin uygulanması ve sıkı denetim şüphesiz bu salım azaltım potansiyelini gerçeğe dönüştürmede önemlidir. Kentsel dönüşüm de mevcut binaların enerji verimliliğinin sağlanmasında fırsat olarak dikkate alınmalı ve TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardının enerji tüketim sınır değerleri düşürülerek daha fazla tasarruf hedeflenmelidir. Buradaki ilave 13 milyon ton CO2 eşdeğeri salım azaltım fırsatı göz ardı edilmemelidir.”

Enerji alanında ise enerji verimliliği ve temiz enerji kaynaklarının kullanımının gerektiğine değinen Fatih Öktem, binaların, enerji verimliliği esasına göre tasarlanmasının ve enerji kayıplarının önlenmesinin düşük karbon ekonomilerini de beraberinde getireceğini dile getiriyor. “Küresel ısınma ile mücadele için bütün bunların yanı sıra karbonu tutan tabii alanlarımızdaki kaybı engellememiz lazım. Bunun yolu da orman alanlarının korunması ve artırılmasından geçmektedir. Yıllık enerji tüketimiyle ilgili verilerde ülkemizdeki yapılarda ortalama 150-200 kWh/m² enerji kullanılırken, TS825* standartına göre yapılan binalarda %60 tasarrufla enerji kullanımı 60-80kWh/m² bulunmaktadır. Multi Konfor temelli “Pasif Evler”de ise enerji kullanımı 15 kWh/m² ile sınırlandırılmaktadır. Böylelikle eski veya eksik yalıtımlı yapılara nazaran “Pasif Evler”de ısıtma ihtiyacı %90 azalarak, oldukça yüksek miktarda enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Yalıtımın sadece ısıtma değil, soğutmada da enerji tasarrufu sağladığı gözardı edilmemelidir.”

Bilgi için: Seher Saygın / Essance İstanbul İletişim Danışmanlığı / 212 352 41 92 seher.saygin@essance-istanbul.com