Yalıtım eğitimlerinin üçüncüsü 24-27 Haziran 2013 tarihlerinde Şanlıurfa´da gerçekleştirildi

BASIN BÜLTENLERİ
30
OCA
İzocam ürünleri hem su sayaçları ve su borularını donmaktan koruyor hem de tasarruf sağlıyor
Yalıtım hakkında ilgi çekici konular, ropörtajlar ve haberler İzocam basın Bültenlerinde. Okumak için tıklayınız...
İZOCAM DİYALOG
14
ARA
Kasım 2018
İzocam'ın sunduğu yeniliklerden, katıldığımız fuarlardan ve diğer gelişmelerden haberdar olmak için tıklayınız...
MEDYA
09
MAY
Videolar
Reklam kampanyalarımızı, televizyonda konuk olduğumuz programları izlemek, radyo spotlarımızı dinlemek ve sosyal medyadaki viral videolarımıza ulaşmak için tıklayınız

09.07.2013
Yalıtım eğitimlerinin üçüncüsü 24-27 Haziran 2013 tarihlerinde Şanlıurfa´da gerçekleştirildi

İzocam, GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütülen “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi” kapsamında 9 farklı ilden profesyonellere "Yapılarda Enerji Verimliliği (EV-A) ve Binalarda Isı Yalıtım Kurallarını (TS-825)" anlattı.


GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile İYEM “İzocam Yalıtım Eğitim Merkezi” arasında yapılan protokol doğrultusunda GAP Bölgesi´ndeki uygulayıcı kurumların kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 9 farklı ilden profesyonellerin katıldığı yalıtım eğitimlerinin üçüncüsü24-27 Haziran 2013 tarihlerinde Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim ve kullanımın yaygınlaştırılması, “Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi” başlıklı gelişme ekseni altında yer alan eylemlerden birisi olarak GAP Eylem Planı’nda yer alıyor. Bu “eylem” kapsamında, ilk olarak GAP BKİ (Bölge Kalkınma İdaresi) tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içerisinde “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması” konulu bir proje geliştirildi.

İlk olarak İstanbul’a gerçekleştirilen ziyaretle 9 ilden görevli profesyonellere yalıtımın anlatıldığı projenin ikinci ayağı Şanlıurfa’da gerçekleştirilmişti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması konusundaki eğitimlerin ikinci aşamasının konusunu ise “Ses Yalıtımı” oluşturmuştu. 21–23 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen eğitimde temel ses bilgileri, doğru ses yalıtımı nasıl yapılmalı, ses yalıtımında kullanılan ürünler, ses yalıtımının kazançları gibi konular İYEM’in Öğretim Görevlileri ve İzocam’ın deneyimli teknik kadrosu tarafından GAP Bölge İllerinde görevli kamuda çalışan profesyonellere aktarılmıştı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması konusundaki Şanlıurfa’da gerçekleştirilen eğitimlerin üçüncü aşamasının konusunu ise "Yapılarda Enerji Verimliliği (EV-A) ve Binalarda Isı Yalıtım Kuralları (TS-825)" oluşturdu. 24–27 Haziran tarihlerinde Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü’nde gerçekleştirilen eğitimde enerji verimliliği, enerji verimliliği yönetmelikleri, enerjinin etkin kullanılabilmesi için önlemler, enerji yönetim sistemi, enerji verimliliği performans göstergeleri, enerji tasarrufu etüdü, (enerji auditi), enerji ekonomisi, Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği, TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları, Yalıtım ve Uygulamaları ile Pasif Evler konuları İYEM’in Öğretim Görevlileri ve İzocam’ın deneyimli teknik kadrosu tarafından GAP Bölge İllerinde görevli kamuda çalışan profesyonellere aktarıldı.

2009 yılının son çeyreğinde başlayan proje kapsamında öncelikle “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği” konusunda stratejik yol haritası hazırlandı ve bir eylem planı oluşturuldu. Eylem planında GAP illerindeki kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi, bilinç artırma faaliyetleri ve pilot projeler vasıtasıyla hayata geçirilmesi öngörülüyor. Katılımcı bir süreç çerçevesinde belirlenen pilot projelerden biri de “Kamu Binalarının Enerji Verimliliği Açısından İyileştirilmesi” olarak belirlendi.

Bu doğrultuda planlanan faaliyetler kapsamında Kamu’da görev yapmakta olan mimar ve mühendislerin enerji verimliliği ve yalıtım alanında bilgi ve tecrübelerin artırılması için; ısı yalıtımı, ses yalıtımı, yangın güvenliği ve yönetmelikleri içeren bir dizi eğitimler planlandı. Eğitimlere diğer GAP Bölge İllerinde de devam edilecek.
 

Yalıtım eğitimlerinin üçüncüsü 24-27 Haziran 2013 tarihlerinde Şanlıurfa´da gerçekleştirildi
Yalıtım eğitimlerinin üçüncüsü 24-27 Haziran 2013 tarihlerinde Şanlıurfa´da gerçekleştirildi