İnsan Kaynakları Yaklaşımımız

 

 

 

İzocam Tutumları

  1. Yenilikçilik
  2. Girişimcilik
  3. Müşterimize Yakınlık
  4. Çeviklik
  5. Açık ve Kapsayıcı Bir Kültür


Bu beş İzocam Tutumu, tüm şirketimizin çalışanlarını ilgilendirir. Mirasımızı ve muhteşem yaşam alanları yaratılmasına ve günlük hayatı iyileştirmeye yardımcı olma tutkumuzu yansıtırlar. Bunları günlük olarak uygulamaya koyarak, bu tutkuyu gerçeğe dönüştüreceğiz.

Yenilikçilik

Yenilikçilik, açık olabilmek ve farklı düşünebilmek anlamına gelir.
Kutunun dışında düşünmek, orijinal olmak ve yeni çözümler denemek demektir.
Gelecek odaklı olmak ve pazarlar, müşteriler ve teknolojilerdeki değişiklikleri öngörmek demektir.
Son olarak, başarısızlığın oyunun bir parçası olarak kabul edildiği ve herkesin bundan öğrenebildiği güvenli bir alanı geliştirebilme yeteneğidir.

Girişimcilik

Girişimcilik, kendi şirketinmiş gibi sonuç odaklı olmaktır.
Girişimcilik, güçlü bir bağlılık ve sahiplenme duygusu sergilemek demektir, üzerinde çalıştığınız her proje sizindir. Kendi inisiyatifiniz ve çabanız ile projeyi başarılı kılarsınız.
Ayrıca, sonuçlar, performans ve İzocam’ın sürdürülebilirliği üzerinde etki yaratmak ve kendi kişisel izlerinizi bırakmak demektir.
Bunu yapmak için, sonuçları ve şirketimizin performansını iyileştirecek riskleri alma ve kararları verme cesaretini kendinde bulmak gerekir.
Son olarak, girişimci gibi hareket etmek, değişimin etkin bir parçası olmak ve bunun için istekli olmak anlamına gelmektedir.

Müşterimize Yakınlık

Her zaman ve şirketin her seviyesinde hem iç hem de dış müşterilerin temel ihtiyaçlarını anlamak, öngörmek ve karşılamak demektir.
Bu tutumla, İzocam çalışanları müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya ve gerektiğinde de proaktif olarak yaratıcı çözümler sunmaya istikrarlı bir şekilde odaklanır.
Bu şekilde davranmak için, İzocam çalışanları empati kurma yeteneklerini geliştirmeli, yani kendilerini müşterilerin yerine koyabilmeli ve başkalarının temel ihtiyaçlarını anlayabilmek için bakış açılarını değiştirebilmelidirler.

Çeviklik

Eylemlerde ve zihinde hızlı olabilme becerisidir. Değişimi benimseyip onun aktif bir parçası olmak anlamına gelir.
İzocam çalışanlarının kendileriyle, ekipleriyle ve (hem şirket içindeki hem de şirket dışındaki) çevreleriyle ilgili farkındalıklarını geliştirmelerini, etraflarındaki kişilerin güçlü yanlarını ve onları geliştirmenin yollarını bilmelerini gerektirir.
Aynı zamanda, hem çok fazla enerji hem de şu iki ihtiyacı birlikte karşılayabilmeyi gerektirir: ekibinin kabiliyetlerini bilmek ve her zaman sürdürülebilir çevre anlayışına bağlı kalmak.

Açık ve Kapsayıcı Bir Kültür

Tüm seviyeler için birinci gereklilik açık fikirli olmaktır. Bunun anlamı, farklılıkları kabullenmek, hem olumlu hem de olumsuz geribildirim almaya açık olmak, yeni çalışma ve (hem içeride hem de dışarıda) işbirliği yollarını denemeye açık olmak, takım ruhunu artırmak için herkesin kendisini ifade edebileceği güvenli bir ortam oluşturmaktır.
Bunun anlamı, işbirlikçi davranırken, küresel bir bakış açısını benimserken ve sürekli öğrenirken farklı bakış açıları geliştirmektir.
Davranış ve Çalışma İlkelerimize bağlı kalmak, aynı zamanda örnek olmak, dürüstlük, saygı ve güven anlamına gelmektedir.
Açık ve anlamlı bir iletişim üzerine kurulu, kişileri dahil eden ve geliştiren kapsayıcı bir liderlik sergilemektir.