Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi 
 
 Yönetim Kurulu’nun  22 Haziran 2012 tarih ve 688 sayılı kararı ile SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümler kapsamında Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi´nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde sürdürülmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi’ne Sayın Pol Zazadze’nin Başkan, Sayın Hady Nassif, Sayın Robert Theodoor Gijsbert Etman ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı bulunan Şirket Genel Müdür Yardımcısı Sayın Doruk Özcan’ın üye olarak seçilmelerine karar verildi.
   
Kurumsal Yönetim Komitesi  Üyeleri
   
M.Bilge Bahar : Başkan 
Robert Etman : Üye
Hady Nassif : Üye
Doruk Özcan : Üye
Çalışma Esasları