Pdf indirmek için formu doldur.
Ad
Soyad
E-mail (*)
Cep
Meslek
Uğraş
E-bülten almak istiyor musunuz? (*)
SMS almak istiyor musunuz? (*)
Gizlilik sözleşmesini okudum, kabul ediyorum.

Multi Konfor Bina Tasarımcısı

Multi Konfor Bina Tasarımcısı

Multi Konfor Bina Tasarımcısı

Multi Konfor Bina Tasarım CD’si, Pasif Ev Enstitüsü tarafından geliştirilen Pasif Ev Planlama Paketi'nin (PHPP) basitleştirilmiş bir uyarlamasını içerir ve pasif ev inşası için bir ön taslak işlevi görür.

Binanın yönlendirilmesi, kompaktlığı, ısı yalıtım detayı, pencerelerin boyutu ve kalitesi gibi faktörler çeşitli varyasyonlarda denenerek bina, enerji etkinliği açısından en iyi hale getirilir. Program içersinde yerel iklimsel verilerin kullanılması faydalı olur.

Program aşağıdaki faktörlerin işlenmesine, seçilmesine, geliştirilmesine ve hesaplanmasına olanak sağlar.

 • Projenin yeri, adresi, iklim bölgesi, vb. genel proje verileri
 • Bina geometrisi
 • Bina kabuğunun ısıl niteliğini gösteren enerji etkin duvarlar
 • Isıl kayıpları azaltan ve güneş enerjisi kazancı sağlayan nitelikli camlar
 • Nitelikli pencere çerçeveleri
 • Isı köprülerinin engellendiği detay oluşturma bilinci
 • Mekanik havalandırma sistemiile ısı geri kazanımının verimliliği


Bütün hesaplamalar ve değişkenler planlanan konstrüksiyonunenerji verimliliğinin etkinliğini gösterir.

Enerji verimliliği hesapları ile aşağıda maddelenen kayıp ve kazançlar bulunur.

 • İletim yoluyla gerçekleşen kayıplar
 • Havalandırma yoluyla gerçekleşen kayıplar
 • Toplam ısı kaybı
 • Güneş enerjisi kazançları
 • İç kazançlar
 • Toplam ısı kazancı
 • Yıllık ısı ihtiyacı

Bütün hesaplamalar özel bir yerde saklanmalı ve oraya kaydedilmelidir.
Planlamanın herhangi bir aşamasında sürece dair bir özet çıktı alınabilir.