İzocam Tesisat Yalıtım Hesaplama Programı

İzocam Tesisat Yalıtım Hesaplama Programı

İzocam Tesisat Yalıtım Hesaplama Programı

Tasarlanan bilgisayar programı, tesisat yalıtımı analiz yazılımı olmakla birlikte ilgili standartlarda belirtilen hesaplama kuralları kullanılarak hazırlandı. Özellikle de yönetmelik ve tüzüklerle belirtilmiş sınırlarda uyarı vererek boru, kanal, depo ve benzeri tesisat elemanlarındaki yalıtımın, yetersiz, yeterli ve standardın üstü yalıtım kalınlıklarında ısı kaybı veya kazancının değişimi, yüzey sıcaklıklarının değişimi tesbit edilebiliyor.