Pdf indirmek için formu doldur.
Ad
Soyad
E-mail (*)
Cep
Meslek
Uğraş
E-bülten almak istiyor musunuz? (*)
SMS almak istiyor musunuz? (*)
Gizlilik sözleşmesini okudum, kabul ediyorum.

Hesaplama Programları

Hesaplama Programları

Hesaplama Programları

Türkiye’de yalıtımın lider firması İzocam imza attığı yeniliklerle de adından söz ettiriyor. İzocam’ın yeni geliştirdiği tesisat yazılımı ile enerji kayıpları kolaylıkla belirlenebiliyor ve bu sayede ihtiyaca yönelik “doğru” yalıtım uygulanması sağlanıyor.

İzocam enerji verimliliği için büyük öneme sahip, enerjinin taşınması ve depolanması konusunda verimli yalıtım yapılabilmesine olanak tanıyan bir “tesisat yazılımı” geliştirdi. Bu yazılım sayesinde başta sanayi yapıları olmak üzere çeşitli yapılarda; boru, kanal, depo ve benzeri tesisat elemanlarındaki enerji kayıpları analiz edilerek, en doğru yalıtım çözümü tercih edilebiliyor.

Tasarlanan bilgisayar programı, tesisat yalıtımı analiz yazılımı olmakla birlikte ilgili standartlarda belirtilen hesaplama kuralları kullanılarak hazırlandı. Özellikle de yönetmelik ve tüzüklerle elirtilmiş sınırlarda uyarı vererek boru, kanal, depo ve benzeri tesisat elemanlarındaki yalıtımın, yetersiz, yeterli ve standardın üstü yalıtım kalınlıklarında ısı kaybı veya kazancının değişimi, yüzey sıcaklıklarının değişimi tesbit edilebiliyor.

Bunun yanı sıra yalıtım ile CO2 salımınındaki azalmayı, boru içinde veya dışında yoğuşma kontrolü, donma kontrolü gibi işlevlerin ne ölçüde gerçekleştirilebileceği de hesaplanabiliyor. İzocam’ın bu yeni tesisat yazılımı, sektör temsilcileri ile bu konuda eğitim alan mühendis ve tekniker adaylarına yol gösterme niteliğini taşıyor.

Tesisat yazılımı geliştirilirken öne çıkan 3 önemli standart, yönetmelik ve tüzük kullanıldı;
1. TS 12241 ve EN ISO 12241 Yapı ekipmanları ve endüstriyel tesislerde termal yalıtım – Hesaplama kuralları (ISO 12241:2008).
2. Enerji verimliliği yasası ve eki enerji verimliliği yönetmeliği (yüzey ve ortam arası sıcaklık farkı 5 oC ve daha düşük olacak şekilde yalıtılmalı)
3. İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü (yüzey sıcaklıkları 60 oC’den yüksek olmayacak şekilde yalıtılmalı)

İzocam tesisat yazılımı geliştirilirken kaynak olarak İzocam Yalıtım Kitabı teknik yalıtım kısmı, Isı Transferi Kitapları, 2001 ASHRAE Temel EL Kitabı (Isı Transferi, Endüstriyel ve Ticari Yalıtım Uygulamaları, Yüzey Yoğuşmalarının Önlenmesi ve benzeri bölümler) gibi kaynaklardan yararlanıldı.