Pdf indirmek için formu doldur.
Ad
Soyad
E-mail (*)
Cep
Meslek
E-bülten almak istiyor musunuz? (*)
SMS almak istiyor musunuz? (*)
Gizlilik sözleşmesini okudum, kabul ediyorum.

Kalite ve Yönetim Sistemleri Politikamız

Ülkemiz ve çevre ülkelerde yalıtım sektörünün güvenilir lideri olarak, yalıtım ve enerji tasarrufu bilincini yaymak, insanın yalıtım konforundan azami faydalanmasını temin etmek ve böylece çevreyi korumak ana gayemizdir.
 

Şirketimizin Yönetim Sistemleri anlayışı; iş sağlığı ve güvenliğinden ödün vermeksizin tüm faaliyetlerimizde, bağlamımızı oluşturan iç ve dış hususların talep ve beklentilerini uluslararası standartlara uygun olarak zamanında karşılamak, çevreyi korumak, enerji verimliliğini sürdürmek, bilgi güvenliğini sağlamak, sorumlu olduğumuz tüm yasal ve diğer gereklilikleri duyarlılıkla yerine getirmektir.
 

İzocam olarak, çevre ve enerjinin korunmasını yaşamsal öncelikte görmekteyiz. Ürünlerimizin çevreye olan katkısının yanında, hedefimiz, ürün ve hizmetimizin oluşumunda ve kullanımında ortaya çıkan kirliliği önlemek, sürdürülebilir kaynakları kullanmak, iklim değişikliğinin azaltılmasına yönelik ürünler üretmek ve enerji tüketimini asgari seviyeye indirmektir. Hedefimize ulaşmak için tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirme ve geliştirme programları yürütmekteyiz. Hedeflerimiz doğrultusunda çevre ve enerji dostu ürünleri ve hizmetleri satın almakta ve sistemin iyileştirilmesine yönelik tasarımları desteklemekteyiz.
 

Mevcut tüm birimlerimizde ve yatırımlarımızda, iş sağlığı ve güvenliği performansının belirlenmesi ve iş süreçlerimizde bilgi güvenliğinin etkin bir şekilde uygulanması için risklerimizi tanımlamakta, periyodik kontrolleri, sistem testlerimizi yaptırmakta ve gerekli tüm önlemleri alarak, sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamaktayız.
 

Kalite, Çevre, Enerji, Bilgi Güvenliği ve İş Sağlığı Güvenliği bilincinin her seviyede yerleşmesi ve yürütülmesine yönelik personelimize gerekli eğitimi vermekteyiz.
 

Bu politika çerçevesinde;

• Ulusal ve uluslararası ürün standartlarına uygun üretim yapılacaktır.

• Kaliteyi yükseltici öneriler ve araştırma geliştirme faaliyetleri teşvik edilecektir.

• Hedef ve amaçlarımıza ulaşmak için gerekli tüm bilgi ve kaynaklar temin edilecektir.

• Kalite, Çevre, Enerji, Bilgi Güvenliği ve İSG Yönetim Sistemlerinde sürekli iyileştirme odaklı olarak hedefler belirlenerek sonuçları sürekli gözden geçirilecektir.

• Çalışanlarımız ve müşterilerimiz için hizmet verilen tüm süreçlerde Bilgi Güvenliği ve İş Sürekliliği sağlanacaktır.

• Tüm çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında çalışmalarını sağlamak için iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenecek, olası tehlikeler ortadan kaldırılacak, iş sağlığı ve güvenliği riskleri azaltılarak ilgili fırsatlar değerlendirilecektir.

• Kalite, Çevre, Enerji, Bilgi Güvenliği ve İş Sağlığı ve Güvenliği ilgili uygulamalarda çalışanlara danışılarak, görüşleri alınarak ve katılımları sağlanarak çalışmalarımız sürdürülecektir.

• Ürün ve hizmetlerimizde ortaya çıkan kirlilik ve enerji tüketimi minimum seviyede tutulacaktır.

• Tedarikçi ve müşterilerimizin çevreye olan duyarlılığının arttırılması sağlanacak ve bu alandaki çalışmalara destek olunacaktır.

• Risk yaratan durum ve davranışlar, etkilerini en aza indirecek uygun bilimsel ve teknolojik önlemler alınarak kontrol altında tutulacaktır.

• Yalıtım ve enerji tasarrufu bilincini yaymak için sosyal sorumluluk projelerimiz ile toplum ve sektöre hizmetlerimiz bir şirket kültürü olarak sürdürülecektir.

• İzocam olarak; Kalite, Çevre, Enerji, Bilgi Güvenliği ve İş Sağlığı Güvenliği konularında sorumlu olduğumuz, tüm yasal gerekliliklere ve şartlara uyulacaktır.

Beyan ve taahhüt ederiz.
 

Levent GÖKÇE
Genel Direktör