Pdf indirmek için formu doldur.
Ad
Soyad
E-mail (*)
Cep
Meslek
E-bülten almak istiyor musunuz? (*)
SMS almak istiyor musunuz? (*)
Gizlilik sözleşmesini okudum, kabul ediyorum.

Usta Eğitimleri

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGELİ USTA EĞİTİMLERİMİZ...


Ülkemizin yapı ve yalıtım sektörünün ihtiyaç duyduğu, yeni teknolojileri bilen ve uygulayan nitelikli teknik insan gücünü yetiştirmek, yalıtım ve enerji tasarruf bilincini azami ölçüde yaymak üzere; devam etmekte olan usta eğitimlerimizi Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatlarına göre yeniden düzenleyerek sürdürmeye devam ediyoruz. MYK meslek standartları kapsamında ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliği ile yapılan 40 saatlik yalıtım usta eğitimlerimiz ardından ustalar MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi’ne hak kazanmak için bağımsız belgelendirme merkezleri tarafından sınava tabi tutulmaktadırlar.


Başvuru için tıklayın : http://www.izocam.com.tr/bize-ulasin2.html

 

   
   
   


Özellikle uygulama kısmında, sektörde yalıtım uygulamalarının yetkin ustalar tarafından icra edilmesi büyük önem arzetmektedir. Konusunda mesleki yeterliliğe sahip, eğitimli, nitelikli ve belgeli ustalar tarafından yapılacak doğru yalıtım uygulamaları daha uzun ömürlü olacak ve yapılan yatırımından azami fayda sağlanacaktır.


MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu hale geldi...


Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu gereğince inşaat ve tesisat işlerinde, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde çalışan ustalar, 25 Mayıs 2016 tarihi itibariyle MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayanlar ilgili işlerde çalıştırılamayacaklar. Yönetmeliğe göre şantiyelerde yapılacak kontrollerde, ustaların yaptıkları işe uygun yetki belgelerini yani MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor. Şantiyelerde iş müfettişlerin yapacağı denetimler ile işverenler tarafınca çalıştırıldığının tespiti sonucunda işveren veya işveren vekillerine Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlü’ğü tarafından her bir çalışan için 500 TL idari para cezası verilecektir.


İzocam tarafından Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) mevzuatlarına göre yalıtım konusunda eğitilen ustalar, eğitimler sonrası TÜRKAK tarafından akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme merkezi tarafından yapılan sınavları başarıyla tamamladıklarında belgeyi almaya hak kazanıyor.


İzocam, eğitimlerde yalıtım alanında çalışan ustaların niteliklerinin yükseltilmesi ve sektörde ihtiyaç duyulan yeni iş gücüne mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışların kazandırılması, yanlış veya gereksiz malzeme seçimine ve uygulamalara son verilerek, hem tüketicinin korunmasını hem de ülke ekonomisinin gelişmesini hedefliyor.


İzocam MYK eğitimleri teorik ve uygulama olmak üzere iki aşamadan oluşuyor...


Türkiye Yol-İş İntes Eğitim Şantiyesi Sincan-Ankara’da İzocam tarafından verilen eğitimlerde ustalar teorik bölümde malzeme bilgisinin yanı sıra doğru uygulama teknikleri konusunda detaylı bilgi alıyor. Ayrıca sektördeki doğru bilinen yanlışlar konusunda bilinçlendirilen ustalara, aldıkları projeyi okuyup, metrajlandırıp malzeme analizi çıkartmaları konularında da eğitim veriliyor. Eğitimlerimizde ustalar ayrıca iş sağlığı ve güvenliği konularında da bilgilendiriliyorlar. Eğitilerimizin ikinci aşamasında ise; ustalar kendilerine ayrılan detaylı duvar yüzeylerinde eğitmenler gözetiminde uygulama yaparak doğru uygulama teknikleri konusunda eğitilmektedirler.


MYK eğitimleri konusunda uzman mimar, mühendis ve tekniker kadrosundan oluşan eğitim ekibi ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen konusunda uzman öğretim görevlilerinin gözetiminde gerçekleştiriliyor.


Ustalar MYK belgelerini sınavla alıyor…


Eğitimlerin ardından belgelendirme için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından onaylı ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş, tamamen bağımsız Belgelendirme Merkezleri tarafından teorik ve ağırlıklı uygulama olmak üzere iki aşamadan oluşan ölçme ve değerlendirme sınavı ile ustaların yetkinlikleri değerlendiriliyor. Mesleki yeterlilik sınavlarında başarılı olan ustalar belge almaya hak kazanıyor. 


Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatına uygun ’’Mesleki Yeterlilik Belgesi’’ almalarına yönelik;


Isı Yalıtımcısı 12UY0057-3

  1. Zorunlu Birimler

A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı (Mantolama)

  1. Seçmeli Birimler

B1 Duvarlarda İçten Isı Yalıtımı

B2 Döşeme ve Çatılarda Isı Yalıtımı


Mesleki yeterlilik birimleri bulunmaktadır. Sınava girecek ustaların MYK belgesine hak kazanabilmesi için zorunlu birimlerden başarılı olması gerekmektedir.


İzocam MYK Isı Yalıtımcısı
usta eğitimine katılan ustalar, dış cephe ısı yalıtım sistemleri (Mantolama), dış duvar içten yalıtım uygulamaları, yapının temel, döşeme, çatı, yalıtım uygulamalarında bilgi sahibi oluyorlar ve farklı tip ve özellikteki yalıtım malzemelerinin farklı detaylarda kullanımı bilgisi ile mesleki bilgi ve becerilerini geliştiriyorlar. Bu bilgi ve becerileri ile sahaya çıkan ustalar daha güvenli ve bilinçli olarak doğru ve kaliteli uygulamalar yapıyor.


Alçı Levha Uygulayıcısı 12UY0054-3
(İç Yalıtım – Yalıtımlı Duvar ve Asma Tavan
Sistemleri) mesleklerinde eğitimler verilmektedir.


Alçı Levha Uygulayıcısı
Mesleki Yeterlilik usta eğitimleri; tamamen iç yalıtıma yönelik, İş
Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre ile Yalıtımlı Duvar ve Asma Tavan Sistemleri uygulaması
alt birimlerinden oluşmaktadır.


MYK Eğitiminden faydalanmak isteyenler :


Ulusal Meslek Standartları çerçevesinde Usta Yetki Belgesi yerine geçecek olan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi eğitiminden faydalanmak isteyenler başvurularını İzocam’a yapabiliyor. İzocam’ın katkılarıyla özel şartlarda Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olan akredite edilmiş belge olarak nitelendirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi teminine yönelik usta eğitimlerinden faydalanmak isteyenlerin nüfus cüzdanı fotokopisi ve 2 adet vesikalık resimlerini sınavdan 10 gün önce İzocam’a ulaştırmaları gerekiyor.


Türkiye Yol-İş İntese Eğitim Şantiyesi Sincan-Ankara’da İzocam Atölyelerinde yapılacak usta eğitim programımız şu şekildedir.


MYK Isı Yalıtımcısı (Mantolama) Eğitimleri


17-20 Ocak 2017

14-17 Şubat 2017

14-17 Mart 2017

18-21 Nisan 2017

24-27 Ekim 2017

21-24 Kasım 2017

19-22 Aralık 2017


MYK Alçı Levha Uygulayıcısı (İç Yalıtım) Eğitimleri


07-10 Şubat 2017

28 Şubat - 03 Mart 2017


İrtibat:


Kenan Özdemirci / Teknik Pazarlama Müdürlüğü

e-posta: ozdemirci@izocam.com.tr

Tel: 0(216) 440 40 50 – 525