Pdf indirmek için formu doldur.
Ad
Soyad
E-mail (*)
Cep
Meslek
E-bülten almak istiyor musunuz? (*)
SMS almak istiyor musunuz? (*)
Gizlilik sözleşmesini okudum, kabul ediyorum.

Yönetim Kurulu Başkanı Mesajı

Türkiye’de yalıtım sektörünün ilk ve lider şirketi olarak 51. yılımızı geride bıraktık. Önümüzdeki dönemde faaliyetlerimizde farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlük sağlamak ve sektöründeki lider konumumuzu sürdürmeyi, vizyonumuzla, sorumluluklarımızı yerine getirmek konusunda tüm çalışanlarımız ile birlikte gereken gayret ve çalışmayı göstermeye devam edeceğiz.

Geride bıraktığımız 2016 senesi ve devam eden süreçte, küresel ekonomik gelişmeler ile bölgesel sosyo-politik koşulların etkisinin güçlü şekilde hissedildiği bir dönem oldu. Bu süreçte hem ülkemizde hem de bulunduğumuz coğrafi bölgede yaşanan sosyo-politik ve ekonomik risk ve belirsizliklere rağmen, İzocam olarak 2016 yılında hedeflerimizi zor da olsagerçekleştirdik. Satış hasılatımız 2016 Yılında, bir önceki raporlama dönemine kıyasla %4.2 artışla 385.8 Milyon TL olarakgerçekleşti.2016 yılındaki satışlarımızın 63 Milyon TL’lik kısmını ise ihracat satışlarımız oluşturdu.

2017 yılında da başarımızı devam ettirmek; ülkemize, çevreye ve paydaşlarımıza daha fazla değer yaratmak amacındayız.

Faaliyet sonuçlarımızdaki olumlu sonuçların yanısıra; İzocam, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği tarafından her yıl düzenlenen Kurumsal Yönetim Derecelendirme Endeksi’nde 2016 Yılında da istikrarını koruyarak, derecelendirme puanını 9.28’e yükseltmiştir. Bu başarı, zorlu bir yıl olmasına rağmen yılmadan ve azimle çalışmanın bir göstergesi niteliğindedir. Kurumsallığın küresel alanda giderek önem kazandığı ve şirketlerin sürdürülebilirliklerinde büyük rol oynadığını bir ortamda , İzocam olarak. bundan sonraki süreçte de kurumsallığımızı ileri taşımak için gereken çalışmalarsürdürülecekve bunun için tüm gereklilikler hassasiyetle yerine getirilecektir. Önümüzdeki dönemde de mevzuat ve düzenlemelere uyum sağlayarak, operasyonel verimliliğimizi artırarak, paydaşlarımız nezdinde güvenilirliğimizi sürdürerek kurumsallığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.

2017 yılında hedefimiz Şirket olarak bugüne kadar başarıyla devam ettirdiğimizbüyümemizisürdürmek, yeni proje ve yatırımlarla birlikte daha başarılı sonuçlara ulaşmaktır. Hayallerimize hayat vermemize katkı sağlayan ve İzocam’ı sektörün lider şirketi yapan tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Samir Mamdouh Kasem
Yönetim Kurulu Başkanı