Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu aşağıdaki esaslar dahilinde oluşturulur ve faaliyet gösterir.

Yönetim Kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu, şirkette yönetim kurulu üyeliği haricinde herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük işlerine ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişilerden oluşur.

Yönetim Kurulunun yapısı, görevleri ve sorumlulukları ile görev süreleri,yetkileri, şirketin ne şekilde temsil edileceği,toplantı şekli ve nisabı, Yönetim Kurulunun bünyesinde oluşturulacak komitelerin çalışma esasları ile ilgili hususlar ve sair hususlarla ilgili uygulamalarda,Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi’nde düzenlenen mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket üst düzey yöneticileri, görevleri nedeniyle maruz kalacakları tazminat talepleri ile ilgili olarak Yönetici Sorumluluk Sigortası ile güvence altına alınmışlardır.

Adı Soyadı Görevi Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

François Xavier Moser
Yönetim Kurulu Başkanı Saint Gobain Grubu Delegasyon Başkanı Bağımsız Üye Değil  -

Samir Kasem
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  Alghanim Industries Başkan Bağımsız Üye Değil  -

Robert Etman
Yönetim Kurulu Üyesi Alghanim Industries - CFO Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye

A. Nuri Bulut
Yönetim Kurulu Üyesi Tat Konserve, Saint Gobain İnovatif Malz. ve Aşındırıcı San.Tic.AŞ ve Atlas Zımpara San. ve Tic. AŞ. Yön. Kur. Üyesi Bağımsız Üye Değil  -

Hady Nassif
Yönetim Kurulu Üyesi Saint Gobain Ortadoğu Delegasyonu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye

Gülsüm Azeri
Yönetim Kurulu Üyesi OMV Petrol Ofisi AŞ, OMV Gaz ve Enerji Holding AŞ CEO - Yön. Kur. Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üye

Pol Zazadze
Yönetim Kurulu Üyesi Personna Tıraş Ürünleri ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti Genel Müdürü Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan

Levent Gökçe
Yönetim Kurulu Üyesi İzocam Tic. Ve San. A.Ş. Genel Müdür Bağımsız Üye Değil  

Ahmad Hammoud
Yönetim Kurulu Üyesi Alghanim Industries Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil