Pdf indirmek için formu doldur.
Ad
Soyad
E-mail (*)
Cep
Meslek
E-bülten almak istiyor musunuz? (*)
SMS almak istiyor musunuz? (*)
Gizlilik sözleşmesini okudum, kabul ediyorum.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu aşağıdaki esaslar dahilinde oluşturulur ve faaliyet gösterir.

Yönetim Kurulu üye sayısı, her durumda 5 üyeden az olmamak koşulu ile, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak şekilde Genel Kurul tarafından belirlenir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu, şirkette yönetim kurulu üyeliği haricinde herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük işlerine ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişilerden oluşur.

Yönetim Kurulunun yapısı, görevleri ve sorumlulukları ile görev süreleri,yetkileri, şirketin ne şekilde temsil edileceği,toplantı şekli ve nisabı, Yönetim Kurulunun bünyesinde oluşturulacak komitelerin çalışma esasları ile ilgili hususlar ve sair hususlarla ilgili uygulamalarda,Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi’nde düzenlenen mevzuat hükümlerine uyulur.

Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket üst düzey yöneticileri, görevleri nedeniyle maruz kalacakları tazminat talepleri ile ilgili olarak Yönetici Sorumluluk Sigortası ile güvence altına alınmışlardır.

Adı Soyadı Görevi Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

Samir Kasem
Yönetim Kurulu Başkanı  Alghanim Industries Başkan Bağımsız Üye Değil  -

François Xavier Moser
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Saint Gobain Grubu Delegasyon Başkanı Bağımsız Üye Değil  -

Robert Etman
Yönetim Kurulu Üyesi Alghanim Industries - CFO Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üye

Hady Nassif
Yönetim Kurulu Üyesi Saint Gobain Ortadoğu Delegasyonu Başkanı Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üye

Ahmad Hammoud
Yönetim Kurulu Üyesi Alghanim Industries Başkan Yardımcısı Bağımsız Üye Değil -

A. Nuri Bulut
Yönetim Kurulu Üyesi Türk Traktör, Saint Gobain İnovatif Malz. ve Aşındırıcı San.Tic.AŞ ve Atlas Zımpara San. ve Tic. AŞ. Yön. Kur. Üyesi Bağımsız Üye Değil  -

Levent Gökçe
Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Direktör İzocam Tic. Ve San. A.Ş. Genel Direktör Bağımsız Üye Değil -

F.Füsün Akkal Bozok
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Üye Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Komitesi ve Kredi Komitesi Üyesi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi Üye

M.Bilge Bahar
Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Üye Caria Finansal Danışmanlık Şirketinin Kurucu Ortağı Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan