İzoder Ses Yalıtımı

26 Eylül 2018 Çarşamba
PAYLAŞ :

İzocam: “Sessiz Şehirler” Kurmak Yalıtımla Mümkün

Şehir gürültüsü günümüzde hemen herkesin rahatsızlık duyduğu, insan psikolojisi üzerinde de olumsuz etkileri olan önemli sorunlar arasında yer alıyor. İzocam olarak “sessiz şehirler”e odaklanıyor ve hem şehir gürültüsünü en aza indirecek hem de bina genelinde uygulanacak çözümlerle daha yaşanılır kentler oluşturmak için çalışmalar yürütüyoruz.

Gürültü ardında bir kalıntı bırakmayan tek kirletici tipi ve önlenebilmesi için şehir planlamalarının buna göre yapılması gerekiyor. Şehirdeki akustik sorunların çözülmesinde önemli ilke, gürültü kaynakları ile sessizlik ihtiyaç ve talebindeki bölgelerin ayrılması.

Gürültü kirliliğine karşı geliştirdiğimiz İzocam’a özgü “sessiz şehirler” söylemiyle sürdürdüğümüz bu çalışmalarda, her zaman vurguladığımız gibi Multi Konfor Binalar öne çıkıyor. Şehir gürültüsünün yarattığı stresten uzak durmak için alınabilecek önlemlerin başında çokça zaman geçirilen yaşam ve çalışma alanlarında gürültüyü azaltmak geliyor. Gelişmiş şehirlerde insanlar zamanının %90’ını kapalı alanlarda geçiriyor. Dışardan gelen şehir gürültüsü ile birlikte bina içinde oluşan gürültülere de önlem alınması gerekiyor. Evde hacimler arası ve sokak gürültüsü, fabrikalarda işçi sağlığı, ofislerde sessiz çalışma ortamları sağlayabilmek Multi Konfor şartlarıyla mümkün olabiliyor. Multi Konfor Bina şartları, bunlara ek olarak tiyatro, sinema, konser ve benzeri kültürel etkinliklerin sergilendiği yerlerde de doğru akustik uygulamalar ve ses geçirgenliğinin önlenmesi için de özel alanların korunmasına hizmet ediyor.

Bu alanlarda istenen sessizliğe ulaşmada ise dış cephe yalıtımıyla birlikte yapıların çatılarında, iç duvar yüzeyleri, ara bölmelerinde ve katlar arasında doğru ürünlerle doğru yalıtım uygulanması önem taşıyor. İzocam olarak “sessiz şehirler” yaratmada etkili olan camyünü ve taşyünü ürünlerimizin ses yutucu özellikleriyle ses yalıtımı için iddialı çözümler sunuyoruz.

2005 yılında yürürlüğe giren ve 2010 yılında revize edilen “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”nde AB uyumlaştırma süreci devam ediyor. Özellikle gürültünün fazla olduğu sanayi bölgelerinde, yoğun trafik alanlarında ve eğlence mekânlarında ses yalıtımının yapılması gerekiyor. 2017 Mayıs ayında yürürlüğe giren “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” ise sanayi dışındaki binaların her türlü duvar ve döşeme kesitinin sağlaması gereken minimum ses azaltım değerini (Rw) içeriyor. Yeni yapılacak binalarda istenilen ses yalıtım değerlerini sağlamada camyünü ve taşyünü ürünlerimiz sürdürülebilir detayları ile katkı sağlıyor.  Bu yanmaz ürünler ısı yalıtımına ek olarak ses ve titreşim yalıtımı da yapıyor. Bu sayede gürültünün sönümlenmesini sağlıyor, iletilmesini önlüyor ve hacim akustiğini sağlamada da önemli katkı sunuyor.

Ayrıca, özellikle küçük sanayi ve el işçiliğine dayalı bazı imalathanelerin şehir içinde ve konutların altında gürültü kaynağı olarak tüm binayı etkilediğini biliyoruz. Bu tip yerlerin ruhsatlandırılması noktasında yeni yönetmeliğe özgü istenen sınır değerlerin sağlanması da son derece önemli.

Gökdelen tip yüksek binalarda ise özellikle tesisat katlarının hemen alt veya üstüne rastlayan katlara gürültü iletilmemesi için tesisat katı tavan ve tabanına yine camyünü veya taşyününden oluşan özel ses yalıtım konstrüksiyonu planlanmalı. Konut binalarında sıhhi tesisatı yüzünden bitişik odalarda rahatsızlığa sebep olabilecek banyo ve mutfakların da aynı şekilde yalıtılmasına dikkat edilmeli.

İzocam olarak, sağlıklı ve konforlu bir yaşam için “sessiz şehirler”in önümüzdeki dönemde giderek daha fazla önem kazanacağına ve konut sahipleri ile yöneticilerinin bu yöndeki çözüm arayışlarının yapılacak işler listelerinin üst sıralarında yer alacağına inanıyoruz.

Daha önce karayolu, demiryolu ve havaalanları gibi ulaşım alanlarıyla şantiye, atölye, imalathane gibi tesisler ve eğlence mekânları için çevresel gürültü sınır değerlerini belirleyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bu amaçla konuyla ilgili ülkemizin seçkin akademisyenlerinden kurulu bir çalışma grubu ile şehir yaşantısının en önemli sorunlarından biri olan gürültü kirliliğine karşı binalarda kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kurallarını belirledi. Bu çalışma grubunda İzocam olarak biz de yer aldık ve görüş ve düşüncelerimizi aktarma fırsatı bulduk.

Yönetmelik, her türlü yapı, bina, tesis ve işletmede insanları etkileyecek, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültünün, kişilerin huzuruna, beden ve ruh sağlığına yapacağı olumsuz etkileri azaltmak amacıyla tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim açısından uyulması gereken kuralları sıralıyor. İnşa edilecek resmi ve özel her türlü yapıyı kapsamı içine alan yönetmelik, bina, tesis ve işletmelerde insanları etkileyen ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler gibi dış çevre gürültüleriyle yapı içinde oluşan komşuluk gürültüleri, darbe sesleri, mekanik sistem ve servis ekipmanlarının gürültüleri ve cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin kontrol altına alınmasına yönelik önlemleri de içeriyor.

Binalarda gürültüye karşı alınması gereken önlemler, akustik konularında mimari ve mekanik tasarım öğeleriyle yapı elemanlarından beklenen performans değerleri de yönetmelikte detaylı olarak tanımlanıyor.

Yönetmeliğe göre, artık binalarda konuşma gibi doğrudan bitişik odalara iletilen sesin bu mekânlarda yaşayanları olumsuz etkilememesi için ilave önlemler alınacak. Bu çerçevede, daireler arasında ses geçişinin önlenmesi için ayırıcı duvarlarda kullanılabilen, camyünü ve taşyününden oluşan farklı İzocam Mineral Yün Ara Bölme Levhaları önemli bir işlev üstleniyor. Bu tip ürünlerin duvarı ağırlaştırmadan daha hafif, esnemeye imkân sağlayan elemanlarla birlikte kullanımı mekânları ayıran duvarlarda ses geçişini en aza indiriyor.

Aynı şekilde, konut içinde yürüme gibi darbeyle yayılan sesin iletimini ve gürültü oluşturmasını engellemek için döşemelerde de belirli koşulların sağlanması gerekiyor. Bu amaçla İzocam Yüzer Döşeme Levhası adı altında ürettiğimiz mineral yün bazlı ürünler, özellikle kalın ve bas seslerin oluştuğu durumları en aza indirmeye olanak veriyor. Mevcutta bitmiş binaların renovasyonunda ise döşeme yerine duvar ve tavana yerleştirilecek özel profiller sayesinde İzocam Kalibel ürünü, ses geçişlerinde azaltım sağlıyor. Benzer şekilde İzocam Mineral Yün Cephe Levhaları ve Camyünü Çatı Şilteleri de binaya dışardan ulaşan şehir gürültüsünü cephede sönümleyerek bina içine geçişini azaltıyor.   

Tesisattan kaynaklanan gürültü ve titreşimlerin yanı sıra yapı elemanları tarafından iletilen sesleri azaltmak için de binada duvar, döşeme, pencere gibi unsurlarda kullanılacak malzemelerin ses yalıtım özelliği önemli rol oynuyor. İzocam Camyünü Prefabrik Boru, bu tür titreşimlerin katlar aracılığıyla diğer katlara geçişinin kesilmesi ve tesisattan masif yapıya aktarılan titreşimlerin engellenmesine önemli katkı sağlıyor.

ETİKETLER :
ses

(0) Yorum

YORUM YAP