KALIN YALITIMIN ISI YALITIMINA KATKISI

13 Haziran 2018 Çarşamba
PAYLAŞ :

 

KALIN YALITIMIN ISI YALITIMINA KATKISI

Ülkemizde yalıtım sektörünün oluşması ve gelişmesini sağlayan İzocam, doğru uygulamalarla yapılan “kalın yalıtım” sayesinde enerji giderlerini ve buna bağlı olarak da karbon salımlarını önemli ölçüde azaltmanın mümkün olduğunu savunuyor ve sürdürülebilir yapıların geliştirilmesi İzocam’ın stratejik hedefleri arasında yer alıyor. İzocam, Pasif Ev prensiplerinden yola çıkarak oluşturulan Multi Konfor Bina prensiplerini ülke geneline, konferans, seminer, öğrenci yarışması gibi kanallarla duyurarak bilincin gelişmesi için çalışıyor.

İzocam, yüksek enerji tasarrufuyla birlikte maksimum ısıl konfor, akustik ve görsel konfor, kaliteli iç ortam havası, yangın korunumu ve güvenliği sağlayarak binalara çoklu konfor getiriyor.

zocam’ın sürdürülebilir binalara yaklaşımı

Ülkemizde yalıtım bilinci özellikle de son beş yılda büyük ölçekte bir artış gösterse de henüz yalıtımdan maksimum faydanın sağlanabileceği seviyeye ulaşamadığı görülüyor. Yalıtım, mimar ve mühendisler kadar “son kullanıcı”, bir başka deyişle ev sahibi olanların ve olmak isteyenlerin de dikkat etmesi gereken önemli ihtiyaçlar arasında sayılıyor. Bir evin veya işyerinin konforlu ve kullanışlı olması kadar bütçeye yansıyan giderleri de önem taşıyor. Bu giderler arasında ısıtma ve soğutmanın büyük payı bulunuyor.

Enerji tasarrufuna katkı sağlayan enerji verimli binaların hem ekonomiye hem de çevreye azımsanmayacak ölçekte faydası bulunuyor. Kentsel dönüşüm projeleri, ülkemiz enerji verimliliğinin geleceği için de önemli bir araç olarak önemli bir fırsat sunuyor. İzocam, projelerini farklılaştırmak isteyenlere, tasarım ve teknik desteği uzman kadrolarıyla veriyor.

Multi Konfor Binalar

Bir binanın tesisattan havalandırmasına, petek arkalarından kat ara katlarına, çatıdan zemine yalıtım uygulamasının yapılmasıyla yüksek enerji verimliliği sağlanabiliyor. Yalıtım kalınlıkları arttıkça da enerjide verimlilik o kadar yükseliyor. Daha kalın yalıtım malzemesi kullanımı ayrıca sistemdeki diğer maliyetleri yükseltmeden, tasarrufun orantılı bir şekilde artırılmasını sağlıyor. Bu nedenle İzocam’ın Multi Konfor Binalardaki prensibi de “kalın yalıtım”. Türkiye’de kullanılan malzeme kalınlığı ortalama 4–5 santimetre iken, aynı malzemenin benzer iklim şartlarında Avrupa ülkelerinde 20–30 santimetre ve üstü değişen kalınlıklarda uygulandığını görüyoruz. Ülkemizde “kalın yalıtım” bilincinin yaygınlaşması ve bölgelere göre en iyi sonucun alınabileceği uygulamaların yapılması gerekiyor.

Pasif Ev kavramından türemiş ve biyo iklimsel tasarımı hedefleyen, sürdürülebilir, ekolojik, ekonomik ve sosyal etmenleri göz önünde bulunduran Multi Konfor Binalar, yüksek enerji tasarrufuyla birlikte azami ısıl konfor sunuyor. Kusursuz akustik ve görsel konfor, kaliteli iç ortam havası, yangın korunumu ve güvenliği sağlayan, hem iç mekânlarda hem de dış mekanlarda son derece esnek tasarım çözümleri barındırabilen Multi Konfor Binalar ise en az %90 enerji tasarrufu hedefliyor. Klasik ya da modern tasarımlı ahşap, tuğla, betonarme sistemlerle yapılmış Multi Konfor Binalar, konut, ofis binası, okul, jimnastik salonu gibi pek çok değişik amaca hizmet etmek için tasarlanmış olabileceği gibi, yeni yapılarda veya yenilenecek projelerde de uygulanabiliyor. Bu nedenle Multi Konfor Binalar Tasarımı, sürdürülebilir yapıların geliştirilmesi İzocam stratejilerinin merkezinde yer alıyor.

Sürdürülebilir Üretim ve Isı Yalıtımı

Sürdürülebilir üretim kadar sürdürülebilir tüketim de çok önemli. Dünyaya daha az karbondioksit salmak ve karbon ayak izini azaltmak için alınması gereken pek çok tedbir var: Enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji üretimi, özel araba yerine toplu taşıma araçlarını kullanmak, geri dönüşüme katkıda bulunmak gibi... Yalıtım yaptırmak da bu listenin en başlarında yer alan önlemler arasında bulunuyor. İzocam olarak yalıtım ile karbon salımlarının azaltılabileceğine ve doğanın korunmasına katkı sağlanabileceğine her platformda gündeme getirmeye özen gösteriyoruz. Isı yalıtımı, atmosfere salınan karbon salımını büyük ölçüde azaltıyor.

Konutlarda ve sanayide enerji verimliliğine yönelik yapılan yalıtım gibi uygulamalar bu alanda salım azaltım hedefine uygun mekanizmalarla hızla ilerleyebilir. Küresel ısınma ve sera gazının etkilerini azaltmak için öncelikle atmosfere ve çevreye verdiğimiz zararı en aza indirmeliyiz. Bireyler, kurumlar, sektörler ve sanayi karbon ayak izini azaltmalı... En önemlisi de enerjide tasarruf etmemiz ve bunun için de evlerden başlayarak temiz enerji kullanmalıyız. Yalıtımın önemi de bu noktada tüm etkileyiciliğiyle çıkıyor karşımıza... Yazın serinlemek için kullanılan klima kış aylarında ise ısınmak için kullanılan doğalgaz ile sağlanan ortamları uzun süreli kılmak ancak yalıtımla olabilir. Bu nedenle binaları enerji tasarruflu hale getirmeli, enerjiyi verimli kullanmalı, yaşam tarzımızı ve davranışlarımızı da değiştirmeliyiz.

 

(0) Yorum

YORUM YAP